O nás

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. je nemecká personálno-poradenská spoločnosť, ktorá je súčasťou podnikateľskej skupiny DEKRA. V rámci celého sveta DEKRA zamestnáva viac ako 40 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta.

Už viac ako 10 rokov poskytujeme na Slovensku odborné HR služby v rámci našich 8 pobočiek. Sme stabilným strategickým a HR partnerom medzinárodných aj domácich firiem v oblasti výberov zamestnancov, odborného vzdelávania, personálneho poradenstva a ADR/ADN/RID školení a bezpečnostného poradenstva.

Personálny lízing

Personálny lízing je flexibilná forma zabezpečovania pracovných síl podľa individuálnych potrieb klienta. Dočasne pridelení zamestnanci sú v takomto prípade zamestnaní u poskytovateľa služby, pričom vykonávajú pracovné činnosti u objednávateľa služby. DEKRA zabezpečuje personálny lízing pre klientov už 10 rokov v rámci 8 pobočiek na celom území Slovenska v oblasti automobilového, strojárskeho, papierenského priemyslu, ako aj pre klientov v oblasti logistiky, farmácie, financií a v oblasti administratívnych činností.

Medzi základné výhody personálneho lízingu patria:

 • Spolupráca s dodávateľom, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie a výber zamestnancov
 • Celý proces vyhľadania a výberu zamestnancov zabezpečuje dodávateľ – aktívne vyhľadávanie v regiónoch, inzercia, selekcia kandidátov, realizácia prvých kôl výberových konaní
 • Flexibilné dočasné prideľovanie zamestnancov v zmysle platného Zákonníka práce
 • Dodávateľ poskytuje zálohové platby dočasne prideleným zamestnancom na týždennej báze
 • Šetrenie vlastného Cash Flow – dodávateľ vypláca mzdy dočasne pridelených zamestnancov pred termínom splatnosti faktúr
 • Odbremenenie objednávateľa služby od administratívnej záťaže súvisiacej so vznikom pracovného pomeru dočasne prideleného zamestnanca
 • Prenechanie administratívnych činností na dodávateľa služby súvisiacich s vedením pracovného vzťahu prideleného zamestnanca – výpočet mzdy, nákup a distribúcia stravných lístkov, agenda PN, OČR, potvrdenia o príjmoch, vedenie agendy exekúcií
 • Finančné výhody personálneho leasingu

  Šetrenie vlastného cash flow - zabezpečovanie zálohových platieb - zníženie nákladov na účtovné a administratívne služby

  Reálna výška poplatku za prideleného zamestnanca DEKRE je s prihliadnutím na úsporu času a prostiedkov v niektorých prípadoch zrovnateľná s nákladmi na bežného zamestnanca v internom stave.

  Výbery zamestnancov

  V rámci úspešných firiem sa za rozdielový strategický faktor úspechu považujú zamestnanci. Kvalitných zamestnancov nikdy nie je dosť a pri ich vyhľadávaní spolupracujeme s našimi partnermi rôznymi metódami v závislosti od typu obsadzovanej pracovnej pozície. Pri vyhľadávaní vhodných kandidátov využívame reálnu skúsenosť našich konzultantov z obsadzovania pracovných pozícií pre našu podnikateľskú skupinu, ako aj pre našich externých partnerov

  Recruitment

  Je efektívna metóda výberu zamestnancov na voľné pracovné pozície u klienta. Základom úspešného recruitmentu je presné zadefinovanie požiadaviek na vhodných kandidátov zo strany klienta. Na základe stanovených požiadaviek vyberieme pre Vás z viacerých zdrojov v rámci viacstupňového výberového konania najvhodnejších kandidátov pre záverečnú fázu výberového konania.


  Executive search

  Je najefektívnejšia metóda vyhľadávania kandidátov na pozície stredného, vyššieho a top manažmentu, spolu s pozíciami vyslovených špecialistov na trhu práce. Pri realizácii executive search dochádza k priamemu osloveniu perspektívne vhodných kandidátov. Executive search realizovaný renomovanou poradenskou spoločnosťou poskytuje klientom komplexnú informáciu o vhodných kandidátoch spolu s podrobnými informáciami o ich pracovných skúsenostiach, ako aj ich motiváciou pre ďalší rozvoj kariéry u iného zamestnávateľa.


  Služby pre kandidátov o zamestnanie

  Uchádzačom o zamestnanie ponúkame profesionálnu spoluprácu v oblasti personálneho poradenstva. Dôvera, s ktorou sa na nás obraciate nás zaväzuje k maximálnemu zabezpečeniu úspešného výsledku našej spolupráce. V prípade Vášho záujmu radi zaevidujeme Váš štrukturovaný životopis a motivačný list v našej databáze, využite prosím e-mailovú adresu našej spoločnosti: dekra@dekra.sk

  Zoznam voľných pracovných pozícií

  Viac ako

  1700

  spokojných klientov

  V roku 2016

  205

  realizovaných školení

  Patríme do TOP

  10

  HR spoločností na Slovensku

  Na Slovensku máme

  8

  pobočiek DEKRA

  Vzdelávanie zamestnancov

  Je potrebné si uvedomiť, že hodnoty produkujú zamestnanci. Každá firma, ktorá chce produkovať pridané hodnoty by mala investovať do toho najcennejšieho čo má, svojich zamestnancov.

  Prostredníctvom rozvoja a vzdelávania zamestnancov zvyšujete efektivitu ich práce a tým pádom efektivitu celého fungovania Vašej spoločnosti. U nás máte k dispozícií viacero možností ako tento stav dosiahnuť, či už chcete podporiť obchodné, HR, manažérske, alebo iné zručnosti.

  Prejsť na stránku DEKRA DEVELOPMENT - vzdelávanie, poradenstvo, prieskumy a HR služby

  Služby v oblasti ADR, RID a ADN

  Preprava nebezpečných vecí tvorí v súčasností vysoký podiel v preprave všetkých komodít. Je to preprava ktorá v prípade už malého úniku, môže spôsobiť ohrozenie životného prostredia, zdravia alebo aj života. Spoločnosť Dekra zabezpečuje odborné poradenstvo na najvyššej úrovni – s nami prepravíte nebezpečné veci bezpečne. A to všetkými spôsobmi, či sa rozhodnete pre cestnú, železničnú vodnú, alebo leteckú prepravu.

  DEKRA je organizácia, ktorá disponuje poverením na rôzne typy školení týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Taktiež poskytujeme službu externého bezpečnostného poradcu, kde dokážeme v podniku nadstaviť s „nemeckou presnosťou“. Efektívny systém, ktorý nastavuje postupy a procesy v spoločnosti dostáva každý klient „šitý na mieru“.

  ADR

   Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou sa riadi požiadavkami Dohody ADR, ktoré sú následne implementované Zákonom
   NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

  RID

   Preprava nebezpečných vecí železničnou dopravou sa riadi požiadavkami Poriadku RID, ktoré sú následne implementované Zákonom
   NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

  ADN

   Preprava nebezpečných vecí riečnou dopravou sa riadi požiadavkami Dohody ADN, ktoré sú následne implementované Zákonom
   NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe

  Prejsť na stránku centra nebezpečných vecí: www.dekra-safety.sk

  Referencie

  HR služby

  V rámci rozšírených personálno-poradenských služieb zabezpečujeme pre našich klientov širokú paletu odborných HR služieb. Tieto služby sú realizované skúsenými projektovými manažérmi v rámci individuálnych nastavení podľa špecifických potrieb klientov. HR služby sú realizované buď v našich administratívnych priestoroch DEKRA HOUSE alebo v administratívnych priestoroch klientov.

  Koučing

  Prostredníctvom koučingu získavajú manažéri počas individuálnych konzultácií spätnú väzbu na vlastné manažérske rozhodnutia. Dôvera, otvorená komunikácia a a chuť napredovať sú základnými faktormi úspešného koučingu. Cieľom koučingu je perspektívne zvládanie náročných rozhodovacích procesov, ktoré ovplyvňujú strategické smerovanie firiem.


  Exit interview

  Rozvinutá podniková kultúra je podporovaná aj moderným HR nástrojom – Exit interview. Pot týmto termínom vnímame poskytnutie priestoru na vyjadrenie zamestnancovi, ktorý odchádza z firmy. Firma získava cenné informácie, ktoré môže spracovať, vyhodnotiť a následne implementovať zmeny napomáhajúce firme dosahovať stanovené ciele.

  360°spätná väzba

  360°spätnú väzbu je možné použiť ako nástroj na systémové riadenie rozvoja zamestnancov. Na jeho základe sa dajú plánovať individuálne/skupinové rozvojové plány. Výsledky ďalej možno použiť pri nasledujúcich personálnych činnostiach (odmeňovanie zamestnancov, horizontálny/ vertikálny presun zamestnancov, plánovanie nástupníctva,...)  Konferencie DEKRA

  HR manažment bez kravát

  DEKRA pravidelne organizuje uzavreté top manažérske konferencie – HR manažment bez kravát. Počas odborných konferencií dochádza k zdieľaniu pracovných skúseností top manažérov z rôznych sektorov v oblasti strategického riadenia. Na konferenciách sú predmetom diskusie aktuálne témy z prostredia HR a podnikateľského prostredia, prípadne legislatívy na Slovensku. Viac informácií aj na www.bezkravat.sk

  Dopravné sympózium DEKRA

  DEKRA je známou značkou hlavne v oblasti sprostredkovávania aktuálnych informácií a know how z medzinárodného prostredia na lokálne trhy. Každoročne organizujeme Dopravné sympózium zamerané na riešenie otázok týkajúcich sa firiem podnikajúcich v oblasti dopravy a logistiky. Viac informácií aj na www.dopravnesympozium.sk

  Kontaktné osoby v DEKRE

  Matej Balážik

  Marketingový manažér

  0948 078 396

  balazik@dekra.sk

  Michal Cingel

  Riaditeľ centra nebezpečných vecí a prepravy, bezpečnostný poradca ADR/ADN/RID

  0918 792 470

  cingel@dekra.sk

  Filip Slabej

  Riaditeľ centra vzdelávania, poradenstva a HR služieb

  0907 939 925

  slabej@dekra.sk

  Slavomír Stančák

  Riaditeľ centra executive search a recruitment

  0918 792 468

  stancak@dekra.sk

  Kontaktné údaje

  Centrála DEKRA Bratislava

  • Adresa: Panónska cesta 47, 851 04, Bratislava
  • Telefón: +421 908 818 896
  • Email: dekra@dekra.sk

  Pobočka DEKRA Malacky

  • Adresa: Záhorácka 102,901 01,Malacky
  • Telefón: +421 948 315 199
  • Email: miticky@dekra.sk

  Pobočka DEKRA Košice

  • Adresa: Mlynská 27, 040 01,Košice
  • Telefón: +421 918 782 468
  • Email: stancak@dekra.sk