Dekra Slovensko
autokontrola baner

DEKRA testuje ochranné masky II.

Počas prvej vlny pandémie sme vám priniesli článok o testovaní ochranných masiek v našom testovacom laboratóriu DEKRA vnemeckom meste Essen (v najväčšom európskom laboratóriu na testovanie ochranných masiek) aj ďalších mestách. Najmä na začiatku pandémie bol dopyt po ochranných maskách obrovský a ich množstvá obmedzené. DEKRA preto na základe odporúčania Európskej komisie z 13. marca 2020 vypracovala v spolupráci s Inštitútom pre bezpečnosť a ochranu zdravia (IFA) skrátenú verziu testovania (CPA), čím skrátila proces certifikácie ochranných masiek z 6 týždňov na 4 dni. 

Od marca do septembra sa DEKRA zamerala na výrobky od 1 500 výrobcov. 80 % testovaných masiek nesplnilo testovacie kritériá a podľa DEKRA nemali byť uvedené na trh. Naši odborníci odhadujú, že v súčasnosti je v Nemecku v obehu asi osem miliárd masiek, testované však boli iba štyri miliardy.

Od 1. októbra 2020 už nie je povolený proces zrýchleného testovania. Od tohto dátumu sú povolené na predaj iba masky FFP, ktoré prešli zložitým postupom posudzovania zhody EÚ a sú označené požadovanou značkou CE. V testovacích laboratóriách DEKRA sa v súčasnosti testujú masky FFP2 a FFP3.

Testovanie v trojzmennej prevádzke

Kým pred pandémiou boli ročne testované tri až štyri modely masiek na súlad s normou EN149, tento počet za minulý rok stúpol až na 30 modelov masiek mesačne. A dopyt po testovaní je stále vysoký. DEKRA teraz pracuje v trojzmennej prevádzke a na testovaní sa podieľajú ďalšie tri testovacie laboratóriá v Stuttgarte, Drážďanoch a Bochume.

Proces zrýchleného testu CPA trval v našich laboratóriách asi tri a pol dňa. V „normálnych časoch“ odhaduje DEKRA proces úplného schválenia masky FFP2 na približne 150 hodín. „Pretože sme však prešli na prevádzku na zmeny, môžeme v súčasnosti reálne absolvovať kolo testovania za jeden a pol týždňa,“ vysvetľuje Jörg-Timm Kilisch, výkonný riaditeľ DEKRA Testing & Certification. 

Dôležitým kritériom pre certifikáciu masky je test priepustnosti aerosólov. Pretože existujú rôzne triedy ochrany, líšia sa aj limitné hodnoty priepustnosti pre aerosóly. Pre masku FFP1 je limitná hodnota 20 percent. V prípade masky FFP2 je to menej ako šesť percent. Maska FFP3 môže umožniť prechod menej ako jedného percenta aerosólov v oboch smeroch.