Dekra Slovensko

Platnosť STK a koho sa týka?

Ak sa chcete vyhnúť pokute za neplatnú technickú a emisnú kontrolu je dobré poznať lehoty, ktoré treba pri kontrole prevádzky vozidla dodržiavať.

Prinášame vám stručný prehľad, ktorý vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

Na základe vyhlášky č. 137/2018 Z.z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je doba platnosti technickej kontroly pre jednotlivé kategórie alebo druhy vozidiel nasledovné:

Lehoty povinných pravidelných emisných kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z. nasledovne:

doba platnosti EK

*vozidlá kategórie L podliehajú EK až od roku 2021

O tom, v akej výške vám hrozí pokuta v prípade nedodržania lehôt pravidelnej STK sa dočítate TU.

Dodržte dobu platnosti technickej a emisnej kontroly a Objednajte sa vopred na STK.