Dekra Slovensko

Pozor na alkohol za volantom!

Spotreba alkoholu vo svete bola priemerne 6,1 litra na osobu ročne. Do štatistiky spadajú ľudia starší ako 15 rokov.

U nás je priemerná spotreba alkoholu o niečo viac ako 10 litrov na osobu.

Slováci síce nie sú prví vo výpočte krajín s najvyššou spotrebou alkoholu, no držia sa statočne vysoko.
Tendencia mladých privoňať k alkoholu stále stúpa.
Toto tvrdenie nie je chválitebné, bohužiaľ je pravdivé. Ďalším alarmujúcim faktom je, že alkohol evidentne nezvládame. Len v troch svetových krajinách má totiž na svedomí viac úmrtí ako u nás.

alkohol za volant nepatrí

Aperitív, digestív? Ak sadáte za volant vyvarujte sa obom. 

Alkohol je jedným z dôvodov, prečo môžu muži zákona pokutovať, dokonca aj zadržať vodičské oprávnenie.
Môžete byť maximálne zodpovedný, pozorný a skúsený vodič, no na Slovensku máme nulovú toleranciu alkoholu. To, či si po osviežujúcom pive v teplých dňoch či po aperitíve sadnete na miesto vodiča si radšej poriadne rozmyslite!

Zo zákona vyplýva, že akákoľvek nameraná hodnota pod 1 promile je pokladaná za priestupok a polícia za ňu môže vymerať trest vo výške od 200€ do 1.000€ a zároveň trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo až na dobu piatich rokov!
V prípade, že si vypijete viac a nafúkate nad jedno promile hrozí vám, že za tento trestný čin podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona vám môže byť odňatá sloboda na dobu až 12 mesiacov.

v mnohých rodinách alkohol nechýba

V čase sviatkov ako sú Vianoce riziko, že sa tohto priestupku dopustíte stúpa. Je snáď niekto, kto by odolal babičkinmu likéru alebo prémiovému pivu od švagra? 


Podľa nás sami uznáte, že je lepšie si toto potešenie odoprieť ako neskôr prevetrať svoju peňaženku alebo nebodaj spôsobiť nehodu.