Dekra Slovensko

TEMPO 100

DEKRA Slovensko s.r.o. je jedinou skúšobňou v SR, ktorá poskytuje prevádzkovateľom autobusovej dopravy možnosť získať výnimku z rýchlosti jazdy na diaľniciach v SRN na 100 km/h, tzv. TEMPO 100. Túto výnimku je možné získať aj pre prívesy kategórií O1 a O2.
Súčasťou skúšky je aj technická kontrola autobusu na STK. Po dohovore s pracovníkmi skúšobne možno celú skúšku vykonať v niektorej z STK spoločnosti DEKRA Slovensko s.r.o.: Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Petržalka, Košice, Nitra, Spišská Nová Ves, Žilina.

Platnosť výnimky je 1 rok odo dňa vystavenia. Po uplynutí doby platnosti treba včas požiadať o jej predĺženie na ďalší rok. Predlžovanie výnimky je možné až do vyradenia autobusu z evidencie.
Cena skúšky je 332,00 € bez dph za udelenie novej výnimky a 110,00 € bez dph za predĺženie.

Držitelom autobusov po prvýkrát registrovaných v členskom štáte EÚ po 8. decembri 2007, ktorí prevádzkujú autobusovú dopravu cez územie Spolkovej republiky Nemecko ponúkame vydanie "Potvrdenia o plnení ustanovení § 18 odst. 5 č. 3 StVO v znení 17. nariadenia k zmene StVO zo dňa 28. 11. 2007”. Súčasťou skúšky je aj technická kontrola autobusu na STK.

"Potvrdenie" je platné 1 rok od termínu platnej technickej kontroly.
Cena "Potvrdenia" je 25,00 € bez dph.

Poverená technická služba overovania vozidiel
DEKRA Slovensko s.r.o.
Polianky 19
841 01 Bratislava

tel.: 02/64 28 84 93
e-mail: daniel.hodek@dekra.com