Dekra Slovensko

Meranie spotreby paliva

Osvedčenie o úradnom meraní za účelom dokladovania skutočnej spotreby vášho vozidla, vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava, má časovo neobmedzenú platnosť a je akceptované daňovými úradmi, kontrolnými úradmi a ďalšími inštitúciami SR. Praktickú ukážku merania spotreby si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži od 14. minúty. 

Kontaktná osoba pre vypracovanie cenovej ponuky a základné informácie - Ing. Daniel Hodek:
tel.: 02/64 28 84 93
mobil: 0904 193 448
e-mail: daniel.hodek@dekra.com

Kontaktná osoba pre samotný výkon merania - Ing. Juraj Vedrödy:
tel.: 02/64 28 84 93
mobil: 0911 449 170
e-mail: juraj.vedrody@dekra.com