Dekra Slovensko
autokontrola baner

Overovanie tachografov

Na pracovisku STK v Bratislave-Petržalke zabezpečuje overovanie tachografov externá spoločnosť. Bližšie informácie získate na tel. číslach: 0905 354 439 alebo 0908 780 383 a na stránke www.tacho-tn.sk.

Na pracovisku STK v Košiciach zabezpečuje overovanie tachografov externá spoločnosť.

Bližšie informácie získate na tel. číslach: 0905 820 443 alebo 0905 886 399 a na stránke www.bpzeiss.sk. Overenie tachografu je možné vykonať v prevádzkovej dobe v pondelok - piatok od 7:30 do 16:00 po predchádzajúcom objednaní.

Na pracovisku STK v Bojniciach zabezpečuje overovanie tachografov externá spoločnosť. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 043/422 07 45.