Dekra Slovensko
autokontrola baner

Preberanie vozidiel z leasingu

Oddelenie UCM – Manažment jazdených vozidiel

Dlhoročná prax našich odborníkov z oddelenia znalectva prispela v roku 2007
k vytvoreniu Oddelenia UCM (Used Car Management = Manažment jazdených
vozidiel), ktorého hlavnou činnosťou je vykonávanie obhliadok vozidiel po
ukončení operatívneho leasingu.

     

Oddelenie UCM spolupracuje s najväčšími leasingovými spoločnosťami
na Slovensku a môžete ho nájsť v 3 slovenských mestách:
Bratislave, Košiciach a Žiline.

    

V súčasnosti vykonávame preberanie a obhliadky vozidiel po ukončení operatívneho leasingu pre tieto leasingové spoločnosti:

 • ALD Automotive Slovakia s.r.o.                                              
 • ARVAL Slovakia s.r.o.
 • Business Lease Slovakia s.r.o.
 • BMW Slovenská republika s.r.o.
 • ČSOB Leasing a.s.
 • RAI Internacional, s.r.o.
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
 • SCANIA Slovakia s.r.o.


   

Ponúkame nasledujúce služby:

 • preberanie vozidiel po ukončení operatívneho leasingu, resp. krátkodobého prenájmu
 • certifikácia vozidiel DEKRA pečať, certifikát DEKRA pečať PEUGEOT certifikované jazdené vozidlá
 • služby pre leasingové a poisťovacie spoločnosti
 • konzultácie v odbore vykonávaných činností pre fyzické a právnické osoby

    

       

Formulár pre objednanie na obhliadku: 

Objednanie vozidla na odovzdanie po ukončení operatívneho leasingu
    


    

Kontakt pre obhliadky:                                            Vedúci oddelenia UCM:                                         Stredisko UCM Bratislava: 

e-mail: obhliadky@dekra.com                                   Ing. Patrik Rigda                                                      Marek Sudil   

                                                                                    0905 666 925                                                          0903 209 854 


                                                                                                                                                               

Riaditeľ automobilových služieb:

Ján Korytár     0910 340 206

e-mail: jan.korytar@dekra.com