Dekra Slovensko

Informácie

Základné informácie k medzinárodnej konferencii

Konferencia: Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ „Rok s novým zákonom 106/2018“

Dátum: 2. máj 2019

Miesto: Hotel Crowne Plaza v Bratislave

Zameranie: Konferencia si bude všímať rok účinnosti nového zákona 106/2018 a súčasnú situáciu a zmeny v oblasti technických a emisných kontrol a v oblasti kontroly originality, z pohľadu Slovenska a tiež z pohľadu vývoja v EÚ. Konferencia je pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, organizuje ju spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. a partnerskými organizáciami sú spoločnosti TESTEK, S-EKA, IRIS IDENT, BECEP a Cech predajcov a autoservisov SK. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán MSc. Peter Varga, MBA, Generálny riaditeľ sekcie Cestná doprava – Ministerstvo dopravy a výstavby SR a zahraničných účastníkov zabezpečí DEKRA SE Stuttgart, DEKRA Automotive Deutschland a DEKRA Automotive Poland.

Informácie pre účastníkov:

• Vyplnenú záväznú prihlášku (návratku) treba odoslať najneskôr do 25.4.2019 na adresu: konferencia@slovdekra.sk

stiahnuť si ju môžete aj tu: NÁVRATKA

                                                                              !!! predĺžený termín registrácie !!!

Z dôvodu veľkého záujmu a otázok ku konferencii sme predĺžili termín záväzných prihlášok na medzinárodnú konferenciu na 25.4.2019.

• Po zaslaní vyplnenej návratky dostanete zálohovú faktúru. Po uhradení účastníckeho poplatku budete zaradený na zoznam účastníkov konferencie

• V prípade, že ste si objednali parkovanie Vám bude pridelené parkovacie miesto a dostanete mapku s navigáciou a inštrukciami ako sa dostanete na parkovisko.

• Registrácia účastníkov prebehne od 8:00 do 8:55

• Slávnostné otvorenie o 9:00 (minister, alebo poverená osoba MVD SR)

• Občerstvenie a obed je zabezpečený v rámci konferencie

• Parkovisko sa dá dopredu zarezervovať – informácie v návratke

• Ubytovanie vieme po dohode zabezpečiť – treba to uviesť ako informáciu v návratke

• Zmena programu je vyhradená. Účastnícky poplatok sa nevracia. Zmena nahlásenej osoby je možná len po písomnom odsúhlasení organizátora.

Program si môžete pozrieť tu: PROGRAM

• Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať:

Roman Okoličány, roman.okolicany@slovdekra.sk, tel: 02 / 645 31 262