Dekra Slovensko

Konferencia

Základné informácie k medzinárodnej konferencii

Konferencia: Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ „Rok s novým zákonom 106/2018“

Dátum: 2. máj 2019

Miesto: Hotel Crowne Plaza v Bratislave

Zameranie: Konferencia si bude všímať rok účinnosti nového zákona 106/2018 a súčasnú situáciu a zmeny v oblasti technických a emisných kontrol a v oblasti kontroly originality, z pohľadu Slovenska a tiež z pohľadu vývoja v EÚ. Konferencia je pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, organizuje ju spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. a partnerskými organizáciami sú spoločnosti TESTEK, S-EKA, IRIS IDENT, BECEP a Cech predajcov a autoservisov SK. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán MSc. Peter Varga, MBA, Generálny riaditeľ sekcie Cestná doprava – Ministerstvo dopravy a výstavby SR a zahraničných účastníkov zabezpečí DEKRA SE Stuttgart, DEKRA Automotive Deutschland a DEKRA Automotive Poland.