Dekra Slovensko

Program

Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ

„Rok s novým zákonom  č.106/2018 Z. z.“

 

Štvrtok, 02.05.2019

 

8.00 – 8.55         Registrácia účastníkov, hotel Crowne Plaza, Bratislava  

9.00 – 9.10         Slávnostné otvorenie (minister, alebo poverená osoba z MVD SR)

 

9.10 – 9.20         Úvod do konferencie a privítanie účastníkov – Ing. Ľubomír Ochotnický – SLOVDEKRA

 

9.20 – 9.40         Bc. Pavel Nosek – Ministerstvo dopravy ČR – Skúsenosti s vykonávaním technických a emisných kontrol vozidiel v ČR 

9.40 – 10.00       Mariusz Mankiewicz – DEKRA Automotive Poland – Skúsenosti s vykonávaním technických kontrol vozidiel v PL

10.00 – 10.20     Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. – ŠDÚ MDV SR – Skúsenosti s aplikáciou nového zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

 

10.20 – 10.40     Prestávka

 

10.40 – 11:00     Ing. Juraj Hudec – OK ŠDD MDV SR – a Ing. Jaroslav Olexa – TESTEK – Skúsenosti z praktického výkonu dozoru na STK/PEK

11.00 – 11.20     Ing. Peter Lenďák, PhD. – SEKA – Činnosť Technickej služby EK z pohľadu nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

11.20 – 11.40    Ing. Marián Rybianský – TESTEK – Činnosť Technickej služby TK z pohľadu nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

11.40 – 12.00    JUDr. Bohuš Chochlík – ŠDÚ MDV SR – Sankcie podľa nového zákona č. 106/2018 Z. z.

 

12.00 – 13.00       Obedňajšia prestávka

 

13:00 – 13:20   Dr. Hans-Jürgen Mäurer – DEKRA SRN – Vývojové tendencie v oblasti technických kontrol vozidiel v EÚ súvislostiach. "Automated driving and road safety: the future of vehicle inspection". The challenges of vehicle testing in the future and the need to adapt PTI rules to new technologies. They presented our view on the integration of and safety systems in the PTI. 

 

13:20 – 13.40    Ing. Tomáš Korbeľ – SLOVDEKRA – Príčina dopravnej nehody ako následok nevyhovujúceho technického stavu cestného vozidla v súvislosti s vykonanou pravidelnou kontrolou na STK

13.40 – 14.00    Ing. Vladimír Šramka – SLOVDEKRA – Nevyhnutnosť zmeny legislatívy pri prevádzke vozidiel určených na nepravidelnú prepravu osôb vyplývajúca z tragických následkov dopravných nehôd

14:00 – 14.20    Ing. Róbert Zrubák – IRIS IDENT – Činnosť Technickej služby KO z pohľadu nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

14.20 – 14.40    Peter Kurucz – www.nestacame.sk  – Technické stavy, ktoré mali STK odhaliť, reálne príklady

 

14.40 – 15.00       Prestávka

 

15.00 – 15.20    František Gajdács – Cech predajcov a autoservisov SK – Certifikované miesta opravy

15.20 – 15.40    Ing. Peter Hulman – Národná asociácia STK – Nový zákon č. 106/2018 Z. z. z pohľadu technika TK

15.40 – 16.00    Ing. Ľubomír Ochotnický – Národná asociácia STK – Nový zákon 106/2018 Z. z. z pohľadu prevádzkovateľa STK

16.00 – 16.20    JUDr. Radovan Pala – Národná asociácia STK – Porovnanie zákona č. 106/2018 Z. z. s inými „technickými“ zákonmi, návrhy legislatívnych zmien zákona č. 106/2018 Z. z.

 

16.20 – 16.40      Otázky a diskusia, ukončenie konferencie

 

16.40 –                Záver konferencie