Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Audity reklamačných služieb

Dodržiavanie predpisov, kompetentnosť a konkurencieschopnosť so silnými záručnými zručnosťami

Audity reklamčných služieb pomocou kontrolných zoznamov pomáhajú výrobcom zabezpečiť kvalitné služby v predajniach a servisoch, ktoré predávajú a servisujú ich výrobky.

Audity reklamačných služieb okrem toho poskytujú objektívne hodnotenie na podporu účinných opatrení na zlepšenie, ktorých cieľom je zachovať dobré meno značky a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Výhody, ktoré získate s auditom reklamačných služieb

 • Zlepšenie vašich záručných procesov.

 • Uistenie, že sa stimuly uplatňujú primerane.

 • Zlepšenie imidžu značky pomocou kvalitných reklamačných služieb.

 • Vysoká úroveň spokojnosti zákazníkov s cieľom podporiť ich lojalitu.

 • Získajte reálny prehľad o svojich skutočných službách zákazníkom.

 • Zlepšenie procesu detekciou nevhodne pridelených záruk.

Audity reklamačných služieb

O auditoch reklamačných služieb

Naši odborníci poskytujú komplexné a medzinárodné audity reklmačných služieb pomocou kontrolných zoznamov pre celý rozsah služieb predajcov s cieľom zabezpečiť kvalitný výkon a spokojnosť zákazníkov. Vyvinuli sme štandardizovaný proces auditu a ten môžeme prispôsobiť podľa vašich individuálnych okolností a potrieb.

Naši skúsení audítori vás podporia vo všetkých fázach projektu:

 • Príprava
 • Plánovanie
 • Audit podľa kontrolného zoznamu
 • Podávanie správy

Na vašu žiadosť vám radi poskytneme doplňujúcu analýzu, v ktorej uvedieme všeobecné najlepšie/najhoršie postupy reklamačných procesov a poskytneme vám účinné odporúčania zamerané na zlepšenie reklamačných nástrojov a procesov.

Audity reklamačných služieb - DEKRA

Využite naše odborné znalosti

 • Naši skúsení audítori majú hlboké znalosti automobilového priemyslu
 • Pomôžeme vám identifikovať oblasti a procesy, ktoré je potrebné zlepšiť
 • Naše audity reklamačných služieb pomocou kontrolných zoznamov poskytujú prehľad o vaších službách zákazníkom
 • Pomáhame vám zabezpečiť kvalitné služby a zvýšiť spokojnosť zákazníkov
 • Naše služby sú určené na posilnenie imidžu značky pre získanie konkurenčnej výhody na medzinárodnej úrovni