Audity reklamačných služieb

Dodržiavanie predpisov, kompetentnosť a konkurencieschopnosť so silnými záručnými zručnosťami

Audity reklamčných služieb pomocou kontrolných zoznamov pomáhajú výrobcom zabezpečiť kvalitné služby v predajniach a servisoch, ktoré predávajú a servisujú ich výrobky.

Audity reklamačných služieb okrem toho poskytujú objektívne hodnotenie na podporu účinných opatrení na zlepšenie, ktorých cieľom je zachovať dobré meno značky a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

O auditoch reklamačných služieb

Naši odborníci poskytujú komplexné a medzinárodné audity reklmačných služieb pomocou kontrolných zoznamov pre celý rozsah služieb predajcov s cieľom zabezpečiť kvalitný výkon a spokojnosť zákazníkov. Vyvinuli sme štandardizovaný proces auditu a ten môžeme prispôsobiť podľa vašich individuálnych okolností a potrieb.
Naši skúsení audítori vás podporia vo všetkých fázach projektu:
  • Príprava
  • Plánovanie
  • Audit podľa kontrolného zoznamu
  • Podávanie správy
Na vašu žiadosť vám radi poskytneme doplňujúcu analýzu, v ktorej uvedieme všeobecné najlepšie/najhoršie postupy reklamačných procesov a poskytneme vám účinné odporúčania zamerané na zlepšenie reklamačných nástrojov a procesov.

Využite naše odborné znalosti

  • Naši skúsení audítori majú hlboké znalosti automobilového priemyslu
  • Pomôžeme vám identifikovať oblasti a procesy, ktoré je potrebné zlepšiť
  • Naše audity reklamačných služieb pomocou kontrolných zoznamov poskytujú prehľad o vaších službách zákazníkom
  • Pomáhame vám zabezpečiť kvalitné služby a zvýšiť spokojnosť zákazníkov
  • Naše služby sú určené na posilnenie imidžu značky pre získanie konkurenčnej výhody na medzinárodnej úrovni