Kontrola dovezeného vozidla

Pohodlné a profesionálne kontroly dovezených vozidiel

Kontrolní technici spoločnosti DEKRA pomáhajú zákazníkom pri všetkých potrebných kontrolách "po dovoze" a kontrolách identifikácie vozidla a jeho súladu s miestnymi normami z hľadiska bezpečnosti a emisií.

O kontrolách dovezených vozidiel

Kontrola vozidla po dovoze do krajiny môže, ale nemusí byť povinná a to v závislosti od miestnych predpisov. Na Slovensku je kontrola dovezeného vozidla povinná do 15 dní od prihlásenia vozidla do evidencie. Kontrolu vozidla po dovoze môžu potrebovať zákazníci, ktorí si auto kúpili zo zahraničia, prípadne tí, ktorí sa presťahovali zo zahraničia a svoje vozidlo si vzali so sebou.
V niektorých krajinách sa pri dovoze vozidla vyžaduje, aby majiteľ vozidla dodržal osobitné administratívne postupy, ktoré zabezpečia, že môže jazdiť na cestách cieľovej krajiny. Takéto postupy môžu zahŕňať prevod vlastníckeho práva, novú registráciu, zmenu evidenčného čísla, emisný certifikát a ďalšie.
DEKRA poskytuje zákazníkom riešenia na zjednodušenie procesu dovozu vozidla: od samotnej kontroly vozidla až po odborné poradenstvo.
Spoločnosť DEKRA je svetovou jednotkou v oblasti kontroly vozidiel, ktorá sa plne angažuje za zvýšenie bezpečnosti na našich cestách, predchádzanie nehodám, zraneniam a úmrtiam.