Pravidelná technická kontrola

Pravidelná technická kontrola pre firemných zákazníkov

DEKRA sa venuje bezpečnosti na cestách už od svojho založenia v roku 1925. Sme svetovou jednotkou v oblasti služieb kontroly vozidiel. Na Slovensku DEKRA pôsobí od roku 1995 a je najväčšou sieťou staníc technickej kontroly.

Pravidelné technické kontroly vozidiel pre firemných zákazníkov sú základom našich služieb v oblasti kontroly bezpečnosti vozidiel. Technické kontroly zaisťujú, že vozové parky našich firemných zákazníkov sú bezpečné, spoľahlivé a spĺňajú všetky požadované normy stanovené vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi.

O pravidelných technických kontrolách

Manažéri vozového parku si musia byť istí svojimi vozidlami, bezpečnosťou svojho tovaru a svojimi vodičmi. Spoločnosť DEKRA ponúka našim firemným zákazníkom celý rad pohodlných, digitálnych a flexibilných riešení, ktoré uľahčujú jednotlivé fázy kontroly od dohodnutia termínu až po vystavenie faktúry a obmedzujú prestoje a narušenie činnosti našich zákazníkov. Okrem kontroly vozidiel ponúkame viacero služieb na jednom mieste, napríklad predaj nízkoemisných plakiet pre Nemecko a Rakúsko, kontrolu tachografov a kontroly ADR (v závislosti od miestnych predpisov).
Rozvíjame naše služby, aby sme naplnili špecifické potreby našich firemných zákazníkov.
Povinné kontroly sa týkajú nasledujúcich funkcií:
  • Identifikácia vozidla
  • Brzdový systém
  • Systém riadenia
  • Viditeľnosť
  • Osvetľovacie zariadenie a ostatné časti elektrického zariadenia
  • Nápravy, kolesá, pneumatiky, podvozok, rám, konštrukcia a všetky k nim pripojené časti
  • Ostatné vybavenie: bezpečnostné pásy, klaksón...
  • Výfukový systém
Kontrola emisií môže byť neoddeliteľnou súčasťou kontroly alebo sa môže vykonávať oddelene a to v závislosti od miestnych predpisov. Na Slovensku sa spravidla vykonáva spolu s technickou kontrolou.
Všetky chyby zistené počas kontroly sú zadefinované predpismi. V prípade, že sa na vozidle vyskytnú chyby (aj v závislosti na ich závažnosti), sa po vykonaní potrebných nápravných opatrení musí vykonať opakovaná kontrola.