Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Pravidelná technická kontrola

Pravidelná technická kontrola pre firemných zákazníkov

DEKRA sa venuje bezpečnosti na cestách už od svojho založenia v roku 1925. Sme svetovou jednotkou v oblasti služieb kontroly vozidiel. Na Slovensku DEKRA pôsobí od roku 1995 a je najväčšou sieťou staníc technickej kontroly.

Pravidelné technické kontroly vozidiel pre firemných zákazníkov sú základom našich služieb v oblasti kontroly bezpečnosti vozidiel. Technické kontroly zaisťujú, že vozové parky našich firemných zákazníkov sú bezpečné, spoľahlivé a spĺňajú všetky požadované normy stanovené vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi.

Výhody technických kontrol v DEKRA

 • Zaisťujeme, aby boli vaše vozidlá bezpečné, spoľahlivé a spĺňali všetky príslušné normy.

 • Kompletná kontrola vozidla na jednom mieste.

 • Získavate služby od známeho partnera, ktorý používa najmodernejšie vybavenie a najkvalitnejšie procesy.

 • Môžete sa spoľahnúť na neutrálneho a nezávislého partnera.

Pravidelná technická kontrola

O pravidelných technických kontrolách

Manažéri vozového parku si musia byť istí svojimi vozidlami, bezpečnosťou svojho tovaru a svojimi vodičmi. Spoločnosť DEKRA ponúka našim firemným zákazníkom celý rad pohodlných, digitálnych a flexibilných riešení, ktoré uľahčujú jednotlivé fázy kontroly od dohodnutia termínu až po vystavenie faktúry a obmedzujú prestoje a narušenie činnosti našich zákazníkov. Okrem kontroly vozidiel ponúkame viacero služieb na jednom mieste, napríklad predaj nízkoemisných plakiet pre Nemecko a Rakúsko, kontrolu tachografov a kontroly ADR (v závislosti od miestnych predpisov).

Rozvíjame naše služby, aby sme naplnili špecifické potreby našich firemných zákazníkov.

Povinné kontroly sa týkajú nasledujúcich funkcií:

 • Identifikácia vozidla
 • Brzdový systém
 • Systém riadenia
 • Viditeľnosť
 • Osvetľovacie zariadenie a ostatné časti elektrického zariadenia
 • Nápravy, kolesá, pneumatiky, podvozok, rám, konštrukcia a všetky k nim pripojené časti
 • Ostatné vybavenie: bezpečnostné pásy, klaksón...
 • Výfukový systém

Kontrola emisií môže byť neoddeliteľnou súčasťou kontroly alebo sa môže vykonávať oddelene a to v závislosti od miestnych predpisov. Na Slovensku sa spravidla vykonáva spolu s technickou kontrolou.

Všetky chyby zistené počas kontroly sú zadefinované predpismi. V prípade, že sa na vozidle vyskytnú chyby (aj v závislosti na ich závažnosti), sa po vykonaní potrebných nápravných opatrení musí vykonať opakovaná kontrola.