Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.

Znalecká organizácia

DEKRA Slovensko, už od svojho vzniku v roku 1995 ešte pod menom SLOVDEKRA, vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť v odbore cestná doprava.

Na základe zápisu v zozname znalcov evidovanom na Ministerstve spravodlivosti SR vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť v odbore 030000 – Cestná doprava:

 • odvetvie 030100 – Technický stav cestných vozidiel
 • odvetvie 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Sme členom Asociácie znalcov cestnej dopravy SR, ktorá združuje znalcov, znalecké organizácie a znalecké ústavy v tomto odbore v SR.

Hlavnou pracovnou náplňou našich znalcov je posudzovať technické a ekonomické parametre vozidiel (napríklad vypracovať znalecký posudok, expertízu a odborné vyjadrenie). Zadávateľmi úloh pre vypracovanie znaleckých úkonov môžu byť napríklad štátne orgány, právnické osoby (napr. poisťovne, leasingové spoločnosti, importéri vozidiel rôznych značiek, dopravné spoločnosti, výrobcovia vozidiel a autoopravovne) a tiež fyzické osoby.

Príklady z našej činnosti:

 • Zdokumentovanie technického stavu cestného vozidla - zhotovenie fotodokumentácie a spísanie zápisu o technickom stave vozidla.
 • Stanovenie hodnoty cestného vozidla - napr. pri odpredaji vozidla z majetku firmy, stanovenie hodnoty flotily vozidiel pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločností, pri nepeňažnom vklade do majetku spoločnosti, pri dedičskom konaní, alebo pri vysporiadaní BSM napr. po rozvodovom konaní (jedná sa o nepoškodené vozidlá, ale aj vozidlá v poškodenom stave).
 • Stanovenie hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovenia výšky poistného plnenia po dopravnej nehode, alebo pri škodovej udalosti, ale aj pre vyradenie vozidla z majetku spoločnostiStanovenie hodnoty ukradnutého vozidla - napr. pre poisťovne, súdy, políciu alebo aj súkromné osoby
 • Stanovenie výšky škody na vozidle - napr. škody pri preprave vozidla k predajcovi (dealerovi)
 • Určenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni
 • Výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla
 • Posúdenie spôsobu opravy vozidla, posúdenie primeranosti účtovaných nákladov na opravu vozidla
 • Posúdenie technického stavu vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po vykonaní opravy vozidla
 • Transferové oceňovanie

Oddelenie znalectva - KONTAKT:

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Vedúci oddelenia znalectva
Ing. Martin Dieška
Telefonický kontakt: 0911 762 916

Ak máte záujem o znalecký posudok, expertízu alebo konzultáciu, vyplňte prosím nasledujúci formulár a my vám odpovieme hneď ako to bude možné.

Predbežný záujem o ZNALECKÝ POSUDOK