Opakovaná emisná kontrola

Opakované emisné kontroly pre všetky vozidlá

Opakovaná emisná kontrola umožňuje technikovi uistiť sa, že všetky požadované nápravné opatrenia boli vykonané v súlade s požadovanými normami. Vozidlo tak môže naďalej jazdiť v bezpečnom stave pre vodičov, ostatných účastníkov cestnej premávky a v čistejšom stave pre životné prostredie

O opakovanej emisnej kontrole

Ak vozidlo zákazníka neprešlo pravidelnou emisnou kontrolou z dôvodu jednej alebo viacerých važných chýb (skupina B), ktoré boli zaznamenané počas pravidelnej kontroly, naši skúsení odborníci radi pomôžu zákazníkom s opakovanou kontrolou.
Tú je možné vykonať pre všetky typy vozidiel vrátane osobných automobilov, motocyklov, karavanov, obytných automobilov, mopedov a motorových trojkoliek v závislosti od miestnych právnych predpisov.
Majiteľ každého vozidla, ktoré musí absolvovať opakovanú emisnú kontrolu, má na opravu svojho vozidla lehotu v závislosti od miestnych predpisov. Na Slovensku je to 60 dní.
DEKRA zabezpečuje, aby bolo vozidlo každého zákazníka bezpečné, spoľahlivé a spĺňalo všetky požadované normy stanovené vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi.