Posudky a expertízy

DEKRA Slovensko, už od svojho vzniku v roku 1995 ešte pod menom SLOVDEKRA, vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť v odbore cestná doprava. Znalecká organizácia DEKRA Slovensko je nestrannou organizáciou, ktorá je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

V súčasnosti vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť v odbore 030000 - Cestná doprava v:
  • odvetví 030100 - Technický stav cestných vozidiel
  • odvetví 030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel
Sme členom Asociácie znalcov cestnej dopravy SR, ktorá združuje znalcov, znalecké organizácie a znalecké ústavy v tomto odbore v SR, prostredníctvom ktorej spolupracujeme s odborníkmi v cestnej doprave.
Hlavnou pracovnou náplňou našich znalcov je vypracovávať znalecké posudky, expertízy a odborné vyjadrenia. Zadávateľmi úloh pre vypracovanie znaleckých úkonov môžu byť napríklad štátne orgány, právnické osoby (napr. poisťovne, leasingové spoločnosti, importéri vozidiel rôznych značiek, dopravné spoločnosti, výrobcovia vozidiel a autoopravovne) a tiež fyzické osoby.
S našou Znaleckou organizáciou úzko spolupracuje oddelenie UCM (Manažment jazdených vozidiel), ktoré vzniklo v roku 2007. Jeho hlavnou činnosťou je vykonávanie obhliadok vozidiel po ukončení operatívneho leasingu.