Súťaž pre materské škôlky

Naša spoločnosť DEKRA Slovensko každoročne na začiatku školského roka v septembri organizuje vo vybranej materskej škôlke na Slovensku akciu s názvom DEKRA Safety Event , na ktorej vzdelávame deti o bezpečnosti cestnej premávky.

Za účasti policajnej hliadky deťom vysvetlíme základné správanie sa na ceste, chodníku, či na bicykli a deti obdarujeme cool červenými šiltovkami s reflexnými prvkami.
Tento rok sme sa rozhodli obdarovať jednu materskú škôlku dopravným ihriskom v hodnote viac ako 700€, ktoré bude slúžiť aj pre ostatné detičky!
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
  • Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook.
  • Podmienkou zorganizovania DEKRA Safety Event je minimálny počet detí na akcii 20, maximálny počet detí je 50
  • Deti, ktoré sa zúčastnia na evente musia navštevovať najvyšší ročník materskej škôlky
  • Event sa po dohode môže uskutočniť v areáli materskej školy (ideálne v exteriéri) alebo aj na miestnom dopravnom ihrisku (ak sa v danom meste/obci nachádza). Prenájom dopravného ihriska hradí organizátor (DEKRA Slovensko), prepravu na dopravné ihrisko si zabezpečuje škola
  • Obrázky, ktoré budú zjavne vykazovať známky, že ich nenakreslilo dieťa vo veku 5-7 rokov, budú zo súťaže vylúčené
  • V prípade, že výherca nebude spĺňať niektorú z uvedených podmienok pre výhru, vyhráva súťažiaci s ďalším najvyšším počtom lajkov
  • Výherca bude vyhlásený 31. mája 2024 v samostatnom príspevku na našej FB stránke a tiež vyzvaný o kontaktovanie do správy prostredníctvom odpovede na komentár s obrázkom, ktorý pridal. V prípade, že nás výherca nebude kontaktovať do 3 dní od vyhlásenia výsledkov (t. j. do 3. 6. 2024 vrátane) jeho výhra automaticky prechádza na súťažiaceho s ďalším najvyšším počtom lajkov.
  • Na akcii sa budú vyhotovovať fotografie
Fotky z minuloročných akcií si môžete pozrieť v našich galériách tu:
DEKRA Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť bez udania dôvodu a to počas celej doby trvania akcie.