Digitálne a produktové riešenia

Globálny partner pre bezpečný prepojený svet

V spoločnosti DEKRA testujeme a certifikujeme okrem iného spotrebné, priemyselné, IKT, zdravotnícke, automobilové a železničné výrobky. Náš široký rozsah služieb pre globálne trhy zahŕňa testovanie a certifikáciu bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, konektivity a elektromagnetickej kompatibility (EMC).
Prostredníctvom globálnej siete najmodernejších testovacích laboratórií ponúkame široké portfólio služieb testovania výrobkov na základe národných a medzinárodných noriem, ako aj požiadaviek priemyslu a zákazníkov.