Inovatívne bezpečnostné riešenia pre dnešok a budúcnosť od spoločnosti DEKRA Consulting
Definovanie ďalšej hranice bezpečnosti.

Kompetentné poradenské riešenia pre rýchlo sa meniaci svet.

O DEKRA poradenstve

Bezpečnosť je základom spoločnosti DEKRA

Spoločnosť DEKRA spája vedu založenú na dôkazoch, špičkové technológie a medzinárodne uznávané odborné znalosti s cieľom vytvárať inovatívne bezpečnostné riešenia pre dnešok a budúcnosť. Naším cieľom je viesť transformáciu bezpečnosti na pracovisku a v obchodných postupoch, v rámci prevádzky a procesov, ako aj v dynamickej a rýchlo sa meniacej digitálnej ére.

Naše služby sú rovnako rozmanité ako vaše potreby. Ponúkame poradenské zdroje, ktoré dopĺňajú každú z nasledujúcich oblastí, čo vedie ku komplexnej podpore a spoľahlivému prístupu k udržateľnému pokroku:

Podnikateľské poradenstvo

Naši odborníci majú prehľad o trendoch a podmienkach v odvetví a ochotne vám pomôžu s poradenstvom v oblasti podnikania. Pomôžeme vám obrátiť kritický pohľad na problémy dodávateľov a dodávateľského reťazca, ako aj na hodnotenie rizík a obavy o kvalitu. Naši konzultanti vás podporujú pri zlepšovaní systémov riadenia a udržateľnosti vytváraním alebo kritikou interných, na mieru šitých noriem alebo navrhovaním dotazníkov na hodnotenie konkrétnych procesov. Okrem toho s vami naši špecialisti na automobilový priemysel konzultujú v rôznych oblastiach vrátane ziskovosti predajcov, spokojnosti a lojality zákazníkov, riadenia vedúcich zákazníkov a popredajných služieb. Bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobíte a aké sú vaše potreby, máme nástroje a znalosti potrebné na to, aby ste boli konkurencieschopní.

Kybernetická bezpečnosť

V spoločnosti DEKRA vyvíjame a poskytujeme poradenské riešenia, ktoré odrážajú potreby rýchlo sa meniacich odvetví, ktoré sa prispôsobujú vyvíjajúcim sa informačným technológiám a čelia výzvam kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť sa stala univerzálnou potrebou, ktorá je nevyhnutná pre organizácie všetkých veľkostí a odvetví, najmä v súvislosti so stále väčším využívaním priemyselnej automatizácie a internetu vecí. Naši konzultanti ponúkajú komplexné a prispôsobené riešenia na zabezpečenie vašich údajov, sietí a produktov, ako aj IT infraštruktúr a procesov. Zostavili sme komplexné portfólio, ktoré vám umožní riešiť všetky vaše problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti pod jednou strechou.

Železničné poradenstvo

DEKRA pomáha železničným organizáciám plánovať ich procesy bezpečne a nákladovo efektívne a zároveň prispieva k zlepšeniu výkonnosti. Máme ucelený systémový prístup k problematike železníc, poznáme pravidlá zvnútra i zvonku a sme objektívni a nezávislí.

Prečo DEKRA?

  • Sme myšlienkoví lídri, ktorí čerpajú vedomosti a skúsenosti z najlepších postupov v odvetví.
  • Ako priekopníci v oblasti poradenstva sa pozeráme dopredu na výzvy a príležitosti digitalizácie.
  • Identifikujeme globálne trhové trendy, potreby a príležitosti s cieľom vyvinúť riešenia na mieru.
  • Prenášame existujúce riešenia na nové a rozvíjajúce sa trhy.
  • Integrujeme riešenia u všetkých zákazníkov.
  • Ponúkame konzistentný prístup k riadeniu inovácií, ktorý nám umožňuje vyvíjať a implementovať najmodernejšie bezpečnostné riešenia.