Audity automobilových značiek

Komplexné hodnotenie stratégií služieb pre vyššiu výkonnosť

Silná výkonnosť a konkurenčná sila značky závisí od účinných stratégií, koherentných štrukturálnych prvkov a koordinovanej komunikácie v rámci komplexnej siete medzinárodných výrobcov, maloobchodníkov a spotrebiteľov.