Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, keď využívate naše online ponuky a služby, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.
Všade, kde spoločnosť DEKRA spracúva osobné údaje, sa takéto spracúvanie vykonáva na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Ochrana a spracovanie osobných údajov SK
Všetky informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov spoločnosťou DEKRA Slovensko s.r.o. nájdete na tomto odkaze:
Spracovanie osobných údajov Global
Cookies