Správy o stave vozového parku

Komplexné správy o stave ojazdených vozidiel pre vozové parky

Presné a podrobné správy o stave ojazdených vozidiel vozového parku výrazne ovplyvňujú ziskovosť a zostatkovú hodnotu vozidiel vozového parku.

Preto sa manažéri vozových parkov spoliehajú na spoločnosť DEKRA a skúsenosti jej expertov v oblasti remarketingu ojazdených vozidiel.

O správe o stave vozového parku

Služby spoločnosti DEKRA týkajúce sa správ o stave vozidiel pre vozové parky presne a spoľahlivo zaznamenávajú a vyhodnocujú všetky poškodenia na vozidle, pričom sa uplatňujú vopred definované technické usmernenia a normy, a to počas životného cyklu vozidla a/alebo na konci platnosti zmluvy. Naši odborníci radia zákazníkom vozového parku v súvislosti s technickými smernicami a normami s cieľom optimalizovať zostatkovú hodnotu a zabezpečiť najlepšiu úroveň vozového parku.
Naši odborníci na správu o stave vozidla pripravujú a vypracúvajú pre našich zákazníkov komplexnú správu o stave ojazdených vozidiel, ktorá zahŕňa:
 • Identifikácia vozidla
 • Overenie palubnej dokumentácie a voľných predmetov
 • Výbava
 • Pneumatiky a kolesá
 • Kontrola karosérie
 • Overenie celkového stavu vozidla
 • Digitálne snímky
Existujú dva typy kontroly - centralizovaná a decentralizovaná. Centralizovaná kontrola sa vzťahuje na každodenné vrátenie vozidiel v areáli. Decentralizovaná kontrola sa vzťahuje na kontrolu, ktorá sa poskytuje v predajni alebo u zákazníka. Centralizované aj decentralizované kontroly vozidiel sa vykonávajú, aby podnik mohol:
 • overiť stav vozidla v okamihu vyradenia z evidencie, aby bolo možné prefakturovať škodu.
 • rozhodnúť o možných opravách a renováciách, ktoré sa majú vykonať na vozidlách pred ďalším predajom.
 • definovať škody, ktoré sa majú zohľadniť v procese ďalšieho predaja vozidla.
Podrobné správy o stave vozidiel od spoločnosti DEKRA ponúkajú zákazníkom množstvo výhod vrátane:
 • Transparentnosť procesu opätovného predaja.
 • Presnú identifikáciu poškodenia na zachytenie stavu vozidla.
 • Presná identifikácia poškodenia na vybudovanie dôveryhodného vzťahu so zákazníkmi klienta a klientmi ojazdených vozidiel.
 • Štandardizovaný proces cezhraničnej kontroly.