Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Bezpečnosť na cestách

Bezpečnosť na cestách

Spoločnosť DEKRA Slovensko sa venuje bezpečnosti na cestách už viac ako 25 rokov. Stotožňuje sa víziou svojej materskej spoločnosti nemeckej DEKRA SE, ktorá už v roku 1925 stanovila za hlavný cieľ svojho pôsobenia zvyšovanie bezpečnosti. DEKRA sa dodnes usiluje o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Prevencia nehôd v cestnej premávke je jednou z troch oblastí činnosti stanovených vo Vízii DEKRA 2025. Na celom svete stále dochádza k približne 1,2 milióna úmrtí na cestách ročne. Konečným cieľom je Vízia nula (Vision Zero) - cestná premávka bez smrteľných nehôd a vážnych zranení.

DEKRA ako medzinárodná spoločnosť má veľký záujem na realizácii tejto vízie, keďže mnohé hlavné služby DEKRA priamo súvisia s bezpečnosťou cestnej premávky (kontrola vozidiel, homologizácia, znalecká činnosť). DEKRA má v oblasti bezpečnosti cestnej premávky povesť priekopníka, o čom svedčí okrem iného aj odozva a uznanie Správy o bezpečnosti na cestách DEKRA, v ktorej sa politikom, priemyslu a združeniam každoročne poskytujú konkrétne odporúčania na opatrenia.

DEKRA Slovensko je tiež súčasťou celosvetovej kampane Child Cap Campaign, ktorú organizuje už od roku 2017. Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia rodičov a detí o bezpečnosti na cestách. V rámci kampane Child Cap Campaign organizuje každoročne na začiatku školského roka podujatia pre deti z materských a základných škôl, prostredníctvom ktorých vyučuje deti v dopravnej výchove a nabáda rodičov k tomu, aby viedli svoje deti k zodpovednému správaniu na cestách. V rámci kampane DEKRA Slovensko rozdáva deťom šiltovky s reflexnými prvkami, ktoré zvyšujú viditeľnosť detí v cestnej premávke. Od roku 2017 ich rozdala už viac ako 7 tisíc.