Bezpečnosť na cestách

Spoločnosť DEKRA Slovensko sa venuje bezpečnosti na cestách už viac ako 25 rokov. Stotožňuje sa víziou svojej materskej spoločnosti nemeckej DEKRA SE, ktorá už v roku 1925 stanovila za hlavný cieľ svojho pôsobenia zvyšovanie bezpečnosti. DEKRA sa dodnes usiluje o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Prevencia nehôd v cestnej premávke je jednou z troch oblastí činnosti stanovených vo Vízii DEKRA 2025. Na celom svete stále dochádza k približne 1,2 milióna úmrtí na cestách ročne. Konečným cieľom je Vízia nula (Vision Zero) - cestná premávka bez smrteľných nehôd a vážnych zranení.
DEKRA ako medzinárodná spoločnosť má veľký záujem na realizácii tejto vízie, keďže mnohé hlavné služby DEKRA priamo súvisia s bezpečnosťou cestnej premávky (kontrola vozidiel, homologizácia, znalecká činnosť). DEKRA má v oblasti bezpečnosti cestnej premávky povesť priekopníka, o čom svedčí okrem iného aj odozva a uznanie Správy o bezpečnosti na cestách DEKRA, v ktorej sa politikom, priemyslu a združeniam každoročne poskytujú konkrétne odporúčania na opatrenia.
DEKRA Slovensko je tiež súčasťou celosvetovej kampane Child Cap Campaign, ktorú organizuje už od roku 2017. Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia rodičov a detí o bezpečnosti na cestách. V rámci kampane Child Cap Campaign organizuje každoročne na začiatku školského roka podujatia pre deti z materských a základných škôl, prostredníctvom ktorých vyučuje deti v dopravnej výchove a nabáda rodičov k tomu, aby viedli svoje deti k zodpovednému správaniu na cestách. V rámci kampane DEKRA Slovensko rozdáva deťom šiltovky s reflexnými prvkami, ktoré zvyšujú viditeľnosť detí v cestnej premávke. Od roku 2017 ich rozdala už viac ako 7 tisíc.