Všeobecné obchodné Podmienky

Aktuálna verzia našich Všeobecných obchodných podmienok DEKRA je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf: