Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

FAQ

AKTUALIZOVANÉ: (12.07.2022)

Máme VOĽNÉ termíny na STK!

Vybavujeme všetkých zákazníkov na počkanie aj bez OBJEDNANIA!

Pre aktuálne informácie o opatreniach a režime vstupu na naše prevádzky navštívte stránku konkrétnej STK - Stanice technickej kontroly .

Informácie o aktuálnom fungovaní a otvorení sú priebežne aktualizované nie len na našej webovej stránke v sekcii FAQ, ale aj na našom Facebookovom profile.

AKTUALIZOVANÉ:

Na základe novelizácie zákona č. 106/2018 Z. z. sa od 1.9.2022 ruší predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly (TK a EK) o 3 mesiace.

Všetky podrobné informácie dokedy vám platí STK a na ktoré vozidlá sa ešte vzťahuje predĺženie nájdete v našom článku Ruší sa predĺženie platnosti STK o 3 mesiace!


1. Pri zadávaní objednávky na našej stránke https://booking.dekra.sk/stk/objednat-sa-na-stk si najprv zvolíte našu pobočku, následne vyberiete dátum a vypíšete požadované údaje (druh vozidla, druh paliva, EČV atď.). Je dôležité zadať najmä správne telefónne číslo v tvare 09xx xxx xxx, pretože na toto telefónne číslo je po kliknutí na políčko „Objednať“ ihneď odoslaná SMS s kódom (tento kód vám príde aj do mailu, ak ste ho pri objednávaní uviedli).

2. Po kliknutí na políčko „Objednať“ sa vám zobrazí stránka s výzvou na overenie telefónneho čísla. Na vloženie kódu máte čas 5 minút, ktorý sa vám na zobrazenej stránke odrátava. Pokiaľ kód nevložíte do tohto času, musíte začať s objednávaním odznova.

3. Po vložení kódu kliknete na políčko „Odoslať“ a následne sa vám zobrazí stránka, kde je uvedené, že vaša objednávka bola potvrdená.

4. O potvrdení objednávky vám následne príde potvrdzujúca SMS správa a e-mail (ak ste ho uviedli). Iba takto potvrdená objednávka je správne zaregistrovaná a platná.

Overenie telefónneho čísla je vyžadované iba pre vybarané pobočky.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na objednaný termín, odhlásenie je veľmi jednoduché. Stačí ak zadáte identifikačný kód objednávky na tomto odkaze ODHLÁSENIE Z TERMÍNU STK a termín bude automaticky zrušený o čom vás informujeme e-mailom a sms.

Identifikačný kód objednávky nájdete v sms a e-maili o potvrdení objednávky.

Nepodliehajte panike!

Technickú a emisnú kontrolu si vykonáte akonáhle skončí hrozba šírenia nákazy koronavírusom a spustíme plnú prevádzku. Platnosť STK sa vám predlžuje o tri mesiace (viď príspevok vyššie).

Každá naša pobočka má v súčasnosti iné kapacitné možnosti, preto platnosť vašej objednávky závisí od konkrétnej pobočky. Informácie o tom, v akom režime fungujú konkrétne pobočky, nájdete na tomto odkaze – Stanice technickej kontroly .

UPOZORŇUJEME, že informácie priebežne aktualizujeme na našej webovej stránke a Facebookovom profile, preto si najprv overte či sme už otvorení a či vybavujeme aj objednaných zákazníkov. Pokiaľ nie, technickú a emisnú kontrolu si vykonáte akonáhle skončí hrozba šírenia nákazy koronavírusom a spustíme plnú prevádzku.

ČESKÁ REPUBLIKA

V ČR v súčasnosti platí európske nariadenie Omnibus II, podľa ktorého sa platnosť technickej kontroly vozidiel predlžuje o 10 mesiacov (platí to iba pre vozidlá registrované v ČR, ktorým platnosť technickej kontroly uplynula medzi 1. septembrom 2020 a 30. júnom 2021).

Upozorňujeme, že toto predĺženie platnosti sa nevzťahuje na vozidlá registrované v Slovenskej republike. Na území ČR neplatí ani predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly o 3 mesiace podľa slovenského zákona.

Pokiaľ chcete používať slovenské vozidlo v Čechách, musíte technickú a emisnú kontrolu absolvovať v riadnom termíne, ktorý máte uvedený na nálepkách a protokole o TK a EK, inak vám na území ČR hrozí pokuta od policajnej hliadky.

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehote platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej vozidiel evidovaných ako vozidlá taxislužby. Uvádza sa v nej okrem iného toto:

„Celoštátny informačný systém technickej kontroly a celoštátny informačný systém emisnej kontroly je prepojený s Jednotným informačnom systémom v cestnej doprave (JISCD), v ktorom sa evidujú vozidlá taxislužby (vozidlá zaevidované v koncesiách na výkon taxislužby). Preto akékoľvek vozidlo, ktoré je evidované v JISCD ako vozidlo taxislužby, má automaticky celoštátnym informačným systémom technickej kontroly a celoštátnym informačným systémom emisnej kontroly skrátenú platnosť technickej kontroly a skrátenú platnosť emisnej kontroly na jeden rok.

Ak prevádzkovateľ taxislužby prestal používať dané vozidlo pri výkone taxislužby a nepožiadal o jeho vymazanie z koncesie na výkon taxislužby, pričom takéto vozidlo mohlo byť následne aj predané ďalšej osobe, tak takéto vozidlo je naďalej vedené v systéme JISCD ako vozidlo taxislužby a pri najbližšej technickej kontrole a emisnej kontrole bude platnosť technickej kontroly skrátená na jeden rok.

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii. Ak nový (súčasný) prevádzkovateľ vozidla nevie, kto bol prevádzkovateľom taxislužby, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii, môže požiadať priamo okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aj samotný nový prevádzkovateľ vozidla.“

Nie. V minulosti sme vydávali takéto potvrdenia, ale zmenil sa zákon a momentálne musíte ísť za zástupcom výrobcu vozidla = importérom (napr. pre Škodovku je to ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.). Importér vám vystaví potvrdenie o zápise alternatívnych pneumatík a ráfikov (k danému modelu/typu/ročníku auta) a s týmto potvrdením môžete ísť priamo k policajtom, ktorí to zapíšu do OEV.