Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Pravidelná emisná kontrola

Pravidelné emisné kontroly pre všetky vozidlá

Majitelia vozidiel musia v niektorých krajinách absolvovať povinnú pravidelnú emisnú kontrolu, s čím im radi pomôžu naši skúsení odborníci na emisné kontroly.

Výhody povinnej pravidelnej emisnej kontroly v DEKRA

  • Zaistíme, aby vaše vozidlo bolo bezpečné, spoľahlivé a spĺňalo všetky príslušné normy.

  • Emisné kontroly v DEKRA sú jednoduché a pohodlné.

  • Sme neutrálny partner a poskytujeme nezávislé poradenstvo.

  • Používame najmodernejšie vybavenie a procesy najvyššej kvality.

Pravidelná emisná kontrola

Pravidelná emisná kontrola

Spoločnosť DEKRA je svetovým lídrom v oblasti testovania emisií vozidiel a pomáha chrániť účastníkov cestnej premávky aj životné prostredie na celom svete. DEKRA poskytuje zákazníkom emisné kontroly, ktoré sú často spojené s dôkladnou bezpečnostnou (technickou) kontrolou vozidla.

Emisné kontroly v DEKRA zabezpečujú, aby emisie výfukových plynov vozidiel počas ich životnosti spĺňali referenčné hodnoty. Touto referenčnou hodnotou je vo väčšine prípadov úroveň, ktorú malo vozidlo v deň homologizácie.

Skúsení kontrolní technici v DEKRA sú schopní presne skontrolovať všetky cestné vozidlá pomocou najmodernejšieho vybavenia a najkvalitnejších postupov. Tieto opatrenia môžu byť doplnené aj elektronickou kontrolou prostredníctvom palubnej diagnostiky.

Neustále spolupracujeme s národnými a medzinárodnými orgánmi a inštitúciami na zdokonaľovaní emisných kontrol a ich prispôsobovaní technickým podmienkam moderných vozidiel. Napríklad zavedením merania oxidov uhlíka (CO) a počtu častíc (PN).