Pravidelná emisná kontrola

Pravidelné emisné kontroly pre všetky vozidlá

Majitelia vozidiel musia v niektorých krajinách absolvovať povinnú pravidelnú emisnú kontrolu, s čím im radi pomôžu naši skúsení odborníci na emisné kontroly.

Pravidelná emisná kontrola

Spoločnosť DEKRA je svetovým lídrom v oblasti testovania emisií vozidiel a pomáha chrániť účastníkov cestnej premávky aj životné prostredie na celom svete. DEKRA poskytuje zákazníkom emisné kontroly, ktoré sú často spojené s dôkladnou bezpečnostnou (technickou) kontrolou vozidla.
Emisné kontroly v DEKRA zabezpečujú, aby emisie výfukových plynov vozidiel počas ich životnosti spĺňali referenčné hodnoty. Touto referenčnou hodnotou je vo väčšine prípadov úroveň, ktorú malo vozidlo v deň homologizácie.
Skúsení kontrolní technici v DEKRA sú schopní presne skontrolovať všetky cestné vozidlá pomocou najmodernejšieho vybavenia a najkvalitnejších postupov. Tieto opatrenia môžu byť doplnené aj elektronickou kontrolou prostredníctvom palubnej diagnostiky.
Neustále spolupracujeme s národnými a medzinárodnými orgánmi a inštitúciami na zdokonaľovaní emisných kontrol a ich prispôsobovaní technickým podmienkam moderných vozidiel. Napríklad zavedením merania oxidov uhlíka (CO) a počtu častíc (PN).