Typové schvaľovanie a homologizácia

Komplexné služby medzinárodného typového schvaľovania

V našom širokom spektre zariadení ponúkame zákazníkom celý rozsah homologizačných skúšok: od skúšok pre smernice EÚ, celých certifikátov EHK OSN a typových certifikátov EHK OSN (Európska hospodárska komisia OSN)

O typovom schvaľovaní a homologizácii

Pri predaji svojich vozidiel alebo ich častí na rôznych medzinárodných trhoch musíte získať správne schválenia podľa právnych požiadaviek cieľového trhu. Naši odborníci na automobilové skúšky ponúkajú zákazníkom spoločnosti DEKRA homologizáciu vozidiel alebo komponentov vozidiel, aby mohli vykonať kompletný rozsah homologizačných skúšok - čím zabezpečia, že ich výrobky budú spĺňať predpísané požiadavky. V našom širokom spektre zariadení ponúkame zákazníkom celý rozsah homologizačných skúšok: od skúšok pre smernice EÚ, celých certifikátov EHK OSN a typových certifikátov EHK OSN (Európska hospodárska komisia OSN) až po technické správy pre homologizáciu EHK OSN a skúšky vykonávané v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Rozsah služieb spoločnosti DEKRA v oblasti homologizácie a typového schvaľovania automobilov zahŕňa:
  • skúšky v súlade s príslušnými predpismi EÚ/EHK, normami DIN a ISO, záujmovými skupinami (napr. výrobca bezdrôtových zariadení alebo zariadení na pripojenie) alebo skúšky v súlade s požiadavkami výrobcu vozidla
  • všetky potrebné posúdenia a skúšky na vydanie typových schválení ES alebo EHK pre komponenty a samostatné technické jednotky
  • podporu pri určovaní technických a právnych požiadaviek pre cieľové trhy našich zákazníkov a identifikáciu všetkých požadovaných schválení
Ponúkame homologizáciu a typové schválenie a skúšky jazdnej dynamiky motocyklov, osobných a nákladných automobilov, prívesov, poľnohospodárskych a lesných strojov, samohybných pracovných strojov a pracovných strojov s prívesmi, ako aj dodávateľov systémov a dielov. Naši odborníci zabezpečujú, aby všetky vozidlá, podvozky, asistenčné systémy vodiča a ďalšie komponenty našich zákazníkov spĺňali platné predpisy.

Kontaktujte nás

Vyplňte vaše údaje a požiadavku.