Obhliadky vozidiel
Obhliadky a predobhliadky vozidiel

po ukončení operatívneho leasingu

Obhliadky vozidiel po leasingu

Obhliadky a predobhliadky vozidiel pri ukončení operatívneho leasingu vykonáva naše Oddelenie UCM (Use Car Management) už od roku 2007.
Pri ukočení operatívneho leasingu ako nezávislá tretia strana posúdime a skontrolujeme stav vozidla a jeho prípadné poškodenia. Naši zákazníci môžu využiť aj predobhliadku vozidla, aby ešte pred jeho odovzdaním mohli odstrániť prípradne menšie či väčšie poškodenia a vozidlo odovzdali leasingovaj spoločnosti v poriadku.
V súčasnosti prevádzkujeme tri pracoviská na Slovensku - v Bratislave, Žiline a Košiciach.