Kontrola vozidla po oprave

Pohodlná a profesionálna kontrola po oprave poškodenia

V niektorých krajinách pôsobí DEKRA ako kvalifikovaná tretia strana, ktorá kontroluje vozidlo po oprave poškodenia, aby zistila, či spĺňa potrebné normy bezpečnosti.

O technickej kontrole po oprave poškodenia

Vozidlá, ktoré boli účastníkmi dopravnej nehody alebo kolízie, môžu mať po oprave povinnosť absolvovať technickú kontrolu.
Od 1.1.2022 je na Slovensku takáto technická kontrola povinná po vážnej dopravnej nehode, pri ktorej prišlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy). Na návrat do bežného režimu prevádzky samotná oprava nestačí, vozidlo ešte musí úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú na STK.
V závislosti od krajiny a miestnych predpisov môžu kontrolu vykonávať rôzni zástupcovia, napríklad akreditovaní odborníci, technickí inšpektori atď. Na Slovensku sú na tieto kontroly oprávnené iba stanice technickej kontroly.
Naši skúsení odborníci na kontrolu vozidiel ponúkajú vodičom na celom svete pokoj a istotu, že ich vozidlá sú po prípadnej oprave škody bezpečné a spoľahlivé.