Vyšetrovanie podvodov

Poskytujeme služby vyšetrovania podvodov v oblasti zodpovednosti za škodu a v oblasti škôd pri poistení majetku

Naši špecializovaní odborníci vykonávajú vyšetrovanie podvodov indikovaných poisťovňou a v mene spriaznenej poisťovne.

O vyšetrovaní podvodov

Skúsení a nezávislí odborníci spoločnosti DEKRA na vyšetrovanie podvodov ponúkajú našim zákazníkom nezávislé, celosvetovo jednotné služby v oblasti vyšetrovania podvodov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, a to pre obchodné aj súkromné produkty. Vyšetrovanie podvodov v poisťovníctve zahŕňa všetky služby súvisiace s podvodmi v mene poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré sú indikované poisťovňou.