Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Testovanie zhody výroby

Testovanie zhody výrobných zariadení a procesov s presnými špecifikáciami

Naši odborníci na na posudzovanie zhody výrobných zariadení a procesov podporujú výrobcov OEM v automobilovom priemysle vďaka desaťročiam skúseností a znalostí v oblasti testovania výrobkov v reálnych podmienkach a vďaka zberu údajov po celom svete.

Výhody testovania zhody výroby (CoP - Confirmity of Production Testing)

  • Navrhujeme presné metodiky testovania podľa vašich špecifikácií.

  • Vykonávame všetky schvaľovacie skúšky v súlade s príslušnými medzinárodnými a vnútroštátnymi predpismi.

  • Uplatňujeme globálny prístup kombinujúci naše celosvetové zariadenia, odborné znalosti a know-how.

  • Napĺňame všetky vaše potreby testovania zhody výroby z jedného zdroja.

Testovanie zhody výroby

O testovaní zhody výroby (CoP)

DEKRA je vaším spoľahlivým partnerom v automobilovom sektore pri posudzovaní výrobných zariadení a výrobných procesov. Naši odborníci posudzujú a schvaľujú zhodu vašich výrobných zariadení prostredníctvom našej globálnej siete laboratórií po celom svete. Úzko spolupracujeme s výrobcami OEM, dodávateľmi 1. a 2. úrovne, úradmi, inžinierskymi spoločnosťami a ďalšími poskytovateľmi služieb. Naša akreditovaná moderná sieť globálnych testovacích zariadení spĺňa normy ISO 17025, všetky uznávané automobilové normy a pokrýva komplexný rozsah medzinárodných predpisov a špecifických požiadaviek OEM.