Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

DEKRA pečať

DEKRA pečať

DEKRA pečať je vydávaná spoločnostiam, produktom alebo osobám, ktoré oficiálne splnili a sú v súlade s definovanými normami, ako sú napríklad normy týkajúce sa bezpečnosti, kvality alebo udržateľnosti. DEKRA pečať je zárukou kvality produktu alebo služby, ktoré posúdila nezávislá a neutrálna tretia strana. Spoľahlivosť a transparentnosť DEKRA pečate sú pre nás mimoriadne dôležité.

Testovacie kritériá môžu zahŕňať:

  • Požiadavky národných a/alebo medzinárodných zákonov alebo noriem
  • Technické predpisy, priemyselné normy, predpisy profesijných združení
  • Normy DEKRA: normy definované spoločnosťou DEKRA v oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne vhodné špecifikácie alebo usmernenia, alebo kde sa prekračujú existujúce predpisy

DEKRA Slovensko v súčasnosti vydáva pečate pre certifikované jazdené vozidlá pre spoločnosti Peugeot, Opel a Citroën, ktoré sú posúdené podľa štandardov kvality DEKRA.