DEKRA pečať

DEKRA pečať je vydávaná spoločnostiam, produktom alebo osobám, ktoré oficiálne splnili a sú v súlade s definovanými normami, ako sú napríklad normy týkajúce sa bezpečnosti, kvality alebo udržateľnosti. DEKRA pečať je zárukou kvality produktu alebo služby, ktoré posúdila nezávislá a neutrálna tretia strana. Spoľahlivosť a transparentnosť DEKRA pečate sú pre nás mimoriadne dôležité.
Testovacie kritériá môžu zahŕňať:
  • Požiadavky národných a/alebo medzinárodných zákonov alebo noriem
  • Technické predpisy, priemyselné normy, predpisy profesijných združení
  • Normy DEKRA: normy definované spoločnosťou DEKRA v oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne vhodné špecifikácie alebo usmernenia, alebo kde sa prekračujú existujúce predpisy
DEKRA Slovensko v súčasnosti vydáva pečate pre certifikované jazdené vozidlá pre spoločnosti Peugeot, Opel a Citroën, ktoré sú posúdené podľa štandardov kvality DEKRA.