Znalecká organizácia
Znalecká organizácia DEKRA Slovensko

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko

Znaleckú činnosť v Odbore 030000 Cestná doprava vykonávame od roku 1995.
Sme zapísaní v zozname znalcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pre odvetvia:
  • 030100 – Technický stav cestných vozidiel
  • 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel