svet vízie
Bezpečnosť na cestách, v práci a doma

O spoločnosti DEKRA

Kto sme a čo robíme

Od svojho založenia v roku 1925 DEKRA sľubuje: Zaručujeme bezpečnosť interakcie človeka s technikou a životným prostredím. Odvtedy sa Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. stala jednou z popredných svetových odborných organizácií. DEKRA SE je dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve DEKRA e.V. a riadi prevádzkové činnosti skupiny. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 44 000 ľudí vo viac ako 60 krajinách na všetkých šiestich kontinentoch.
Na cestách, v práci aj doma - kvalifikovaní odborníci spoločnosti DEKRA vytvárajú vyššiu bezpečnosť vo všetkých kľúčových oblastiach života. Spoločnosť má jasnú a ambicióznu víziu budúcnosti. Víziou k 100. narodeninám spoločnosti v roku 2025 je vidieť DEKRA ako globálneho partnera pre bezpečný a udržateľný svet.
Naše široké portfólio služieb s kvalifikovanými a nezávislými odbornými službami siaha od kontroly vozidiel a odborných posudkov až po služby v oblasti poistných udalostí, priemyselných a stavebných inšpekcií, bezpečnostného poradenstva, testovania a certifikácie výrobkov a systémov, ako aj školení a pracovnej agentúry.
Na Slovensku pôsobí spoločnosť DEKRA od roku 1995. Ako líder v oblasti technických kontrol vozidiel poskytuje svojim klientom záruku bezpečnosti a spoľahlivosti ich vozidel. Okrem toho odborníci spoločnosti DEKRA na Slovensku poskytujú služby aj v oblasti posudzovania a expertíz, obhliadok vozidiel, metrológie, auditov v automobilovom odvetví či typového schvaľovania a homologizácie.
S takmer 30 ročnými skúsenosťami je DEKRA Slovensko vysokokvalifikovaným odborníkom vo všetkých poskytovaných službách.