Technická kontrola zvláštna

Pohodlná a profesionálna technická kontrola zvláštna

DEKRA ponúka komplexnú ponuku dobrovoľných kontrol vozidiel, tzv. technických kontrol zvláštnych.

O technickej kontrole zvláštnej

Technická kontrola zvláštna je dobrovoľná kontrola, ktorú DEKRA ponúka svojim zákazníkom. Zákazník tak zístava úplnú istotu o bezpečnosti svojho vozidla: môže byť realizovaná ako predbežná kontrola pred pravidelnou kontrolou, pred odchodom na dovolenku alebo pred tým, ako chce majiteľ vozidlo predať. Technická kontrola zvláštna nenahrádza povinnú pravidelnú kontrolu a nemá vplyv na platnosť pravidelnej kontroly.
Technická kontrola zvláštna pred odchodom na dovolenku:
Táto služba je vhodná pre každého, kto chce mať pred odchodom na dovolenku úplný "pokoj". Umožňuje nestranne skontrolovať bezpečnosť vozidla kedykoľvek medzi všetkými požadovanými povinnými kontrolami.
Technická kontrola zvláštna pri predaji vozidla:
V niektorých krajinách, kde nie je povinná kontrola v prípade predaja vozidla (napr. aj na Slovensku), poskytujú technické kontroly zvláštne istotu a transparentnosť o stave a bezpečnosti vozidla.
Technická kontrola zvláštna ako "predbežná kontrola" pred povinnou pravidelnou kontrolou:
Niektorí zákazníci sa chcú uistiť o stave svojho vozidla pred povinnou pravidelnou kontrolou, aby predišli prípadným poruchám a následnej opakovanej kontrole. Tieto predbežné kontroly vykonávajú neutrálni, nestranní a skúsení kontrolní technici DEKRA.