Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Posúdenie technického stavu cestného vozidla

Posúdenie technického stavu cestného vozidla

(nepoškodené vozidlá, ale aj poškodené vozidlá)

Posúdenie technického stavu cestného vozidla

DEKRA Slovensko, už od svojho vzniku v roku 1995 ešte pod menom SLOVDEKRA, vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť v odbore cestná doprava.

Na základe zápisu v zozname znalcov evidovanom na Ministerstve spravodlivosti SR vykonávame znaleckú a expertíznu činnosť v odbore 030000 – Cestná doprava:

  • odvetvie 030100 – Technický stav cestných vozidiel

  • odvetvie 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel

Príklady z našej činnosti:

  • Zdokumentovanie technického stavu cestného vozidla - zhotovenie fotodokumentácie a spísanie zápisu o technickom stave vozidla.

  • Stanovenie výšky škody na vozidle a hodnoty poškodeného vozidla - napr. pre účel stanovenia výšky poistného plnenia po škodovej udalosti.

  • Určenie spôsobu opravy poškodeného vozidla - napr. pri uplatňovaní poistného plnenia v poisťovni, pri reklamácii po oprave vozidla a podobne.

  • Výpočet nákladov na opravu poškodeného vozidla

  • Zistenie príčiny poruchy, alebo poškodenia vozidla

  • Posúdenie spôsobu opravy vozidla, posúdenie primeranosti účtovaných nákladov na opravu vozidla

  • Posúdenie technického stavu cestného vozidla - napr. pri kúpe ojazdeného vozidla, alebo po vykonaní opravy vozidla

  • Transferové oceňovanie

KONTAKT

Ing.  Martin Dieška

Vedúci oddelenia znalectva

separator
+421 911 762 916

Znalecká organizácia DEKRA Slovensko s.r.o.

Panónska cesta 47

851 04 Bratislava