Výročná správa spoločnosti DEKRA

Už takmer 100 rokov sa spoločnosť DEKRA naplno venuje bezpečnosti: Z Nemeckého združenia na kontrolu motorových vozidiel založeného v Berlíne v roku 1925 sa stala jedna z popredných odborných organizácií na svete. DEKRA SE je stopercentnou dcérskou firmou spoločnosti DEKRA e.V. a má na starosti operatívnu obchodnú činnosť koncernu. V roku 2022 dosiahla spoločnosť DEKRA tržby takmer 3,8 miliardy eur. Pracuje pre ňu takmer 49 000 zamestnancov v približne 60 krajinách na piatich kontinentoch sveta. Prostredníctvom kvalifikovaných a vysoko odborných služieb prispievajú k bezpečnosti na cestách, pri práci aj v domácnosti. Jej portfólio siaha od kontroly vozidiel a znaleckých posudkov cez likvidáciu poistných udalostí, priemyselné a stavebné revízie, poradenské a školiace služby, ako aj testovanie a certifikáciu produktov a systémov, a to aj v digitálnom svete, a zaoberá sa aj službami v oblasti dočasnej práce. Vízia k jej 100. narodeninám v roku 2025 znie: DEKRA sa stane globálnym partnerom pri vytváraní bezpečného a trvalo udržateľného sveta. Vďaka platinovému hodnoteniu od EcoVadis patrí DEKRA už dnes medzi top 1 percento spoločností v rebríčku trvalej udržateľnosti.
Viac informácií o spoločnosti DEKRA a našich aktivitách v uplynulom roku nájdete v našej najnovšej výročnej správe:
Predchádzajúce roky