Overenie STK

Dávajte si pozor na pravidelnú kontrolu STK. Nové vozidlá do 3,5 tony majú podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke povinnosť vykonať platnú kontrolu STK prvý krát po 4.rokoch a potom každé 2 roky.
V prípade nedodržania tejto lehoty a nevykonania technickej kontroly a emisnej kontroly hrozí majiteľovi vozidla pokuta. Pokuta bude po novom rádovo nižšia – po 55 eur, spolu teda 110 eur. Treba ju však zaplatiť do 15 dní a zároveň absolvovať obe kontroly. Ak to nestihnete, budete musieť zaplatiť pokutu v plnej výške, teda celkovo (TK+EK) za 330 eur.