Súčasnosť

Spoločnosť DEKRA Slovensko s.r.o. vznikla v roku 1995 ako spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. a pod týmto názvom pôsobila do roku 2019. V súčasnosti zamestnáva takmer 150 zamestnancov.
DEKRA Slovensko s.r.o. je slovenským lídrom na trhu technických a emisných kontrol a okrem toho ponúka svojim klientom široké portfólio služieb z oblasti automobilového odvetvia a bezpečnosti. Pôsobí vo všetkých regiónoch na Slovensku.
Ako dcérska spoločnosť nemeckej DEKRA SE sa stotožňuje s jej víziou stať sa globálnym partnerom pre bezpečný a udržateľný svet a preto neustáva v snahe o zvyšovanie bezpečnosti na cestách a to nie len kontrolou technického stavu vozidiel, ale aj prostredníctvom svojej skúšobne, expertných pracovníkov znaleckej organizácie, metrologického laboratória či kampaní pre deti.