Služby pre leasingové spoločnosti

Preberanie vozidiel po ukončení operatívneho lízingu

Manažment jazdených vozidiel Oddelenie UCM (Used Car Management)

Najdôležitejším momentom nášho vstupu na trh v oblasti inšpekcií vozidiel bol dopyt po nezávislom a odbornom posúdení treťou stranou. Jedná sa hlavne o posúdenie stavu karosérie, interiéru alebo celkového stavu vozidla, napríklad pri ukončení financovania, pri preberaní vozidiel medzi vodičmi a pri rôznych iných udalostiach, ktoré vyžadujú dôkladnú kontrolu a zdokumentovanie stavu vozidla. Výsledkom kontroly je elektronicky spracovaná záverečná správa o stave vozidla v čase odovzdania s možnosťou vyčíslenia nákladov na opravu, kompletnou fotodokumentáciou, správou o stave batérie hybridného či elektrického vozidla alebo o hrúbke laku karosérie.
Obhliadky vykonávame pre všetky typy cestných vozidiel ako napr. osobné vozidlá, ľahké úžitkové, nákladné vozidlá a autobusy na našich strediskách najmä v Bratislave, Košiciach, Žiline alebo v individuálnych prípadoch priamo u klienta.
Spoločnosť DEKRA je celosvetovou autoritou v tejto oblasti a poskytuje služby pre nevýznamnejšie lízingové spoločnosti a autorizovaných dovozcov vozidiel renomovaných značiek na Slovensku aj v zahraničí.
Na domácom trhu sme stabilným a spoľahlivým partnerom pre našich odberateľov a poskytujeme tieto služby od roku 2007 kedy došlo ku vzniku nového špecializovaného oddelenia UCM, ktorého základy sú postavené na dlhoročných skúsenostiach našich kolegov z iných krajín a na Slovensku sa tešíme podpore oddelenia znalectva v cestnej doprave.
DEKRA Slovensko s.r.o. je dodávateľom služieb pre významné spoločnosti:
ALD Automotive Slovakia s.r.o., ARVAL Slovakia s.r.o., Business Lease Slovakia s.r.o., BMW Slovenská republika s.r.o., ČSOB Leasing a.s., RAI Internacional, s.r.o., VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., SCANIA Slovakia s.r.o.