Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Technická služba overovania

Poverená technická služba overovania

Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 17025, notifikácia EEC/ECE 27/F

 • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
 • Skúšanie vozidiel na prepravu invalidov (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Viacstupňové schvaľovanie nákladných vozidiel (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Skúšanie vozidiel v rámci viacstupňového schvaľovania (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Okresným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.
 • Skúšky jednotlivo dovezených osobných vozidiel (kategórie M1) s pravostranným riadením - skúšky vieme vykonať aj formou výjazdu v rámci SR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. Skúška vozidla s pravostranným riadením (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie).
 • Homologizačné skúšky - Odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa osobitných predpisov: smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.
 • Skúšky jednotlivo prestavaných vozidiel

DEKRA Slovensko s.r.o. zabezpečí homologizácie podľa všetkých dnes platných smerníc a predpisov EHK OSN v rámci medzinárodnej skupiny DEKRA International, GmbH.

Iné skúšky vozidiel:

 • STN 30 0522 - kontrolná skúška hmotnosti cestných vozidiel
 • Úprava MD o zisťovaní dymivosti naftových motorov vozidiel v prevádzke
 • Úprava MD o zisťovaní hladiny vnútorného hluku motorových vozidiel
 • Podľa požiadaviek zadávateľa, napr. testy pre motoristické periodiká

Výsledky uvedených skúšok uznáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako podklad pre schválenie typov cestných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. v znení ďalších predpisov.

Konzultačné poplatky 65€/hodina. Prvých 15 min sa neráta.

Kontakt:

Ing. Daniel Hodek
tel.: 02/64 28 84 93
e-mail:

DEKRA Slovensko s.r.o.
Polianky 19
841 01 Bratislava