Technická služba overovania

Poverená technická služba overovania

Poverenie MDVRR SR, akreditácia ISO/IEC 17025, notifikácia EEC/ECE 27/F
 • Typové skúšky - Výkon testov typu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky konformity - Overovanie zhodnosti typov vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.
 • Skúšky jednotlivo dokončovaných vozidiel
 • Skúšanie vozidiel na prepravu invalidov (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Viacstupňové schvaľovanie nákladných vozidiel (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Skúšanie vozidiel v rámci viacstupňového schvaľovania (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie)
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel zo zmluvných krajín EÚ, jednotlivo vyrobených alebo jednotlivo prestavaných vozidiel pre ich schválenie Okresným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ich ZTO.
 • Skúšky jednotlivo dovezených vozidiel z tretích krajín
 • Skúšky jednotlivo dovezených osobných vozidiel (kategórie M1) s pravostranným riadením - skúšky vieme vykonať aj formou výjazdu v rámci SR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. Skúška vozidla s pravostranným riadením (pozrite si zoznam na stiahnutie nižšie).
 • Homologizačné skúšky - Odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.
 • Skúšky jednotlivo prestavaných vozidiel
 • Inšpekčné činnosti vozidiel ADR
DEKRA Slovensko s.r.o. zabezpečí homologizácie podľa všetkých dnes platných smerníc a predpisov EHK OSN v rámci medzinárodnej skupiny DEKRA International, GmbH.
Iné skúšky vozidiel:
 • STN 30 0522 - kontrolná skúška hmotnosti cestných vozidiel
 • Úprava MD o zisťovaní dymivosti naftových motorov vozidiel v prevádzke
 • Úprava MD o zisťovaní hladiny vnútorného hluku motorových vozidiel
 • Podľa požiadaviek zadávateľa, napr. testy pre motoristické periodiká
Výsledky uvedených skúšok uznáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako podklad pre schválenie typov cestných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. v znení ďalších predpisov.
Konzultačné poplatky 65€/hodina. Prvých 15 min sa neráta.
Kontakt:
DEKRA Slovensko s.r.o.
Polianky 19
841 01 Bratislava