Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Hanomag 1932

Od roku 1925

História spoločnosti DEKRA

Testovacie centrum DEKRA

História spoločnosti DEKRA sa začína automobilom: V roku 1925 bol v Berlíne založený Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. (Nemecký zväz pre kontrolu motorových vozidiel). Odvtedy DEKRA zaisťuje bezpečnosť. Spočiatku sa pozornosť spoločnosti sústreďovala na technickú bezpečnosť a to predovšetkým v automobilovom sektore. V súčasnosti DEKRA ako najväčšia odborná organizácia rozšírila svoje aktivity na mnohé rozmanité aspekty každodenného života a zaisťuje bezpečnosť "na cestách, v práci aj doma". Okrem funkčnej bezpečnosti sa DEKRA plne venuje aj digitálnej bezpečnosti v prepojenom svete na piatich kontinentoch. Je to preto, že bezpečnosť nemá žiadne hranice. Viac informácií o histórii spoločnosti DEKRA a najdôležitejších míľnikoch uplynulých rokov nájdete na interaktívnej časovej osi.

História

1925-1929

V roku 1924 priemyselník Hugo Stinnes rozvíja myšlienku dobrovoľnej technickej kontroly motorových vozidiel. Myšlienka sa realizuje 30. júna 1925 založením Nemeckého zväzu pre kontrolu motorových vozidiel (Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein) v Berlíne. Cieľom združenia je podporovať svojich členov, ako sú napríklad špeditéri, všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa automobilov. Stinnes sa realizácie svojej myšlienky už nedočkal - zomrel v apríli 1924. Medzi prvé služby združenia DEKRA patria technické testy a poradenstvo pre členov. V tomto ranom štádiu sa vypracúvajú aj prvé posudky pre súdy a poisťovne.

1930-1935

V roku 1930 DEKRA prevádzkuje už 79 kontrolných stredísk a 52 oceňovacích stredísk na určovanie odhadu hodnoty vozidiel. Po nástupe národných socialistov k moci v roku 1933 DEKRA pod vedením Dr. Kurta Möhringa nasleduje vedome neutrálny smer vo vzťahu k národnosocialistickému štátu a nacistickej strane.

1936-1938

Od roku 1937 už DEKRA nemôže zachovať neutrálny smer voči národno-socialistickému režimu a je nútená sa organizovať v rámci štátom kontrolovaného obchodného združenia "Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe" (Ríšska dopravná skupina pre automobilový priemysel). V roku 1938 sa do predpisov o vydávaní licencií na cestnú dopravu zavádza § 29: Registračné úrady môžu vyzvať vozidlá na testovanie - najmä s ohľadom na ich vhodnosť pre vojnu.

1939-1945

Počas druhej svetovej vojny je väčšina inžinierov DEKRA povolaná do Wehrmachtu (nemecké ozbrojené sily). Od roku 1942 sa ťažisko príkazov presúva z kontroly vozidiel na odhady škôd a času.

1946-1953

Po druhej svetovej vojne od roku 1946 pokračujú bývalí inžinieri DEKRA vo svojej práci. Novým sídlom spoločnosti sa stáva Stuttgart. Po zavedení hlavnej kontroly vozidiel v roku 1951 sa DEKRA usiluje o uznanie ako "iný orgán" (inštitúcia, ktorá sama o sebe nie je orgánom v administratívnom zmysle, ale je právne oprávnená podieľať sa na vykonávaní zákonov a poskytovaní verejných služieb). Tento status jej bol udelený v roku 1953. O štyri roky neskôr DEKRA získava "rozšírené uznanie", čím sú členovia DEKRA oslobodení od povinnosti podrobiť sa kontrole úradne uznaného odborníka. S uznaním DEKRA ako kontrolnej organizácie sú od roku 1961 úradne uznanými znalcami aj experti DEKRA.

1954-1959

V roku 1954 DEKRA iniciuje "pracovný okruh pre majiteľov veľkých vozových parkov" s cieľom zaistiť väčšiu bezpečnosť a efektívnosť vozových parkov. V tom istom roku začína svoju činnosť oddelenie DEKRA pre posudzovanie nehôd. Odborníci môžu stavať na skúsenostiach z dlhoročnej práce v oblasti oceňovania a posudzovania vozidiel. V roku 1956 dostáva ústredie DEKRA v Stuttgarte vlastnú administratívnu budovu na ulici Heinrich-Baumann-Straße 1-3. O rok neskôr so 60 zamestnancami presahuje obrat spoločnosti DEKRA miliónovú hranicu.

1960-1964

V roku 1960 vstupuje do platnosti revidované znenie § 29 o vydávaní licencií na prevádzku v cestnej premávke: Zavádza sa úradná kontrolná nálepka, ktorá sa umiestňuje na tabuľku s evidenčným číslom. Členovia DEKRA dostávajú nálepku priamo od DEKRA. S uznaním DEKRA ako kontrolnej organizácie pracujú od roku 1961 aj odborníci DEKRA ako úradne uznávaní odborníci a hlavné kontroly vozidiel v DEKRA sú prístupné pre každého. V roku 1964 sa v spoločnosti DEKRA uvádza do prevádzky prvý informačný systém, počítač IBM 421.

1965-1969

V roku 1965 vzniká oddelenie tlače a propagácie a o rok neskôr vychádza prvé číslo zamestnaneckého časopisu "oho". Oddelenie podpory vodičov spoločnosti DEKRA ponúka od roku 1967 ďalšie vzdelávanie pre profesionálnych vodičov. V roku 1968 sa po prvýkrát vypracúvajú hodnotenia nehôd pomocou informačných technológií. V tom istom roku dosahuje DEKRA s 355 zamestnancami obrat 12 miliónov eur.

1970-1975

Od roku 1973 vychádza časopis "ATV. Auto, Technik, Verkehr" (auto, technika, doprava), ktorý poskytuje informácie členom DEKRA. V tom istom roku sa vytvára pracovná náplň pre profesionálnych vodičov a DEKRA začína so školením vodičov. V roku 1974 vzniká v meste Wart DEKRA Akademie ako školiace stredisko. Zvyšuje sa rozsah aj počet školení a aktivít zameraných na odborný rozvoj. Aj ústredie spoločnosti DEKRA v Stuttgarte sa neustále rozrastá: V roku 1975 sa začína výstavba novej hlavnej administratívnej budovy na ulici Schulze-Delitzsch-Straße v Stuttgarte-Vaihingene.

1976-1979

V roku 1978 vzniká oddelenie výskumu nehôd. Práca expertov nadväzuje na posudzovanie nehôd a zahŕňa databázu na vyhodnocovanie dopravných nehôd a vykonávanie nárazových testov. Dohoda s BMW vroku 1978 umožňuje inžinierom DEKRA vykonávať kontroly vozidiel priamo v zmluvných dielňach automobilky. Ďalej sa rozširuje aj vlastná sieť kontrolných stredísk spoločnosti: V roku 1979 má DEKRA 51 kontrolných stredísk v celej Spolkovej republike Nemecko.

1980-1985

V roku 1980 sa DEKRA stáva akreditovaným "inšpekčným centrom pre bezpečnosť zariadení". Okrem kontrol vozidiel je najdôležitejšou oblasťou práce posudzovanie. V roku 1981 dosahuje počet členov DEKRA rekordnú úroveň viac ako 59 000. V roku 1984 DEKRA ponúka služby kontroly a oceňovania v 10 000 partnerských dielňach. Od roku 1985 odborníci DEKRA kontrolujú aj bezpečnosť detských ihrísk.

1986-1989

V spolupráci so spoločnosťou DEKRA France SAS ponúka DEKRA od roku 1988 po prvýkrát kontroly vozidiel v susednej európskej krajine. V roku 1989 sa DEKRA zapája do nemeckých majstrovstiev cestovných automobilov a od samého začiatku technickí inšpektori DEKRA zaisťujú bezpečnosť vozidiel. V tom istom roku, ako podklad pre budúcu štúdiu, Eurotruck demonštruje technické možnosti, napríklad snímače vzdialenosti, a cestuje po Európe ako vyslanec DEKRA. V roku 1989 má DEKRA s 3 000 zamestnancami a 62 pobočkami ročný obrat 441 miliónov nemeckých mariek a rozrástla sa na veľkú spoločnosť poskytujúcu služby. Ešte počas pôsobenia východonemeckej vlády je DEKRA poverená vykonávaním služieb pre Kraftfahrzeugtechnische Amt (Úrad pre automobilovú dopravu - KTA), vrátane kontrol vozidiel a skúšok pre získanie vodičských preukazov.

1990-1994

V roku 1990 preberá novozaložená spoločnosť DEKRA AG operatívnu činnosť spoločnosti DEKRA e.V. V nových spolkových krajinách vzniká 27 nových pobočiek DEKRA. O rok neskôr DEKRA ETS rozširuje portfólio spoločnosti DEKRA o riadenie kvality, technickú bezpečnosť, skúšanie materiálov a stavebníctvo. Centrum nárazových testov v Neumünsteri ponúka nové možnosti pre výskum DEKRA v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. V roku 1993 DEKRA sponzoruje Michaela Schumachera a logo DEKRA sa objavuje vo všetkých médiách. V tom istom roku DEKRA Umwelt spúšťa rôzne služby v oblasti ochrany životného prostredia, napríklad meranie emisií do ovzdušia alebo poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, a podieľa sa na privatizácii kontroly vozidiel v Českej republike. O rok neskôr sa k tejto angažovanosti pridávajú ďalšie investície spoločnosti DEKRA v celej Európe v Poľsku a Rusku. V roku 1994 dosahujú tržby skupiny viac ako jednu miliardu nemeckých mariek. Hlavnými ťahúňmi predaja sú kontroly vozidiel, oceňovanie a školiace služby.

1995-1999

Od roku 1996 zahŕňajú služby spoločnosti DEKRA aj certifikáciu výrobkov a systémov riadenia kvality. Od roku 1997 je DEKRA prítomná v Taliansku a Maďarsku. V roku 1998 sa spoločnosti zaoberajúce sa likvidáciou poistných udalostí, ktoré doteraz pôsobili samostatne v celej Európe, spojili do siete DEKRA na likvidáciu poistných udalostí. Koncom 90. rokov sú spoločnosti DEKRA prítomné vo väčšine krajín EÚ - s kontrolou vozidiel, ako aj s oceňovaním, likvidáciou poistných udalostí a zabezpečovaním kvality. DEKRA je aktívna aj na budúcom internetovom automobilovom trhu FairCar.

2000-2004

Od roku 2000 pomáha DEKRA Arbeit firmám a zamestnancom nájsť sa navzájom. O rok neskôr vzniká spoločnosť DEKRA Industrial. V roku 2003 DEKRA otvára svoje Technologické centrum na EuroSpeedway v Lausitzi s najmodernejším meracím a skúšobným laboratóriom. V tom istom roku DEKRA a Nemecký futbalový zväz (DFB) podpisujú dohodu o sponzorovaní rozhodcov v Bundeslige. Od roku 2004 spoločnosť DEKRA sponzoruje pretekára formuly 1 Nica Hülkenberga.

2005-2009

Akvizíciou spoločnosti NORISKO v roku 2005 DEKRA výrazne rozširuje svoje služby v oblasti priemyselných inšpekcií. Časopis pre členov DEKRA "ATV. Auto, Technik, Verkehr" sa stáva "trans aktuell". Od roku 2007 nová pečať DEKRA spája všetky existujúce značky kvality DEKRA a odvtedy predstavuje výraznú značku kvality, ktorá sa používa na odlíšenie podnikov a výrobkov, ktoré preukázateľne spĺňajú definované normy, napríklad z hľadiska bezpečnosti, kvality a udržateľnosti. V roku 2009 spoločnosť DEKRA kupuje brazílskeho špecialistu na hodnotenie Volchi. DEKRA tiež získava spoločnosť KEMA Quality so sídlom v Holandsku, ktorá je globálnym hráčom v oblasti testovania a certifikácie výrobkov.

2010-2014

V roku 2010 DEKRA AG nadobúda právnu formu "Societas Europaea" (SE), ktorá sa udeľuje európskym verejným spoločnostiam. O rok neskôr DEKRA otvára svoje ázijské sídlo v Šanghaji. V roku 2013 DEKRA rozširuje svoju činnosť v oblasti kontroly vozidiel na medzinárodnej úrovni a získava podiely v spoločnosti Vehicle Testing New Zealand (VTNZ), ktorá je lídrom na novozélandskom trhu. V Južnej Afrike spoločnosť DEKRA posilňuje svoju ponuku v oblasti priemyselného podnikania kúpou spoločnosti Raysonics, lídra na trhu nedeštruktívneho testovania materiálov. V roku 2014 DEKRA rozširuje svoje služby pre železničný sektor kúpou holandskej spoločnosti Plurel B.V.

2015

V roku 2015 DEKRA oslavuje 90. výročie svojho založenia s víziou na ďalších desať rokov stať sa globálnym partnerom pre bezpečný svet v troch aspektoch života "na cestách, v práci a doma". Prevzatím spoločnosti QuieTek Corporation v Taipei (Taiwan) DEKRA v roku 2015 rozširuje svoje portfólio a posilňuje svoju pozíciu poskytovateľa služieb v oblasti testovania elektronických výrobkov a komponentov. Prevzatím spoločnosti DEKRA dopĺňa svoju ponuku služieb v oblasti testovania bezdrôtovej komunikácie a elektromagnetickej kompatibility (EMC). Obe sú kľúčovými kompetenciami pre budúce trendy Priemysel 4.0 a Automobilový priemysel 4.0.

2016-2017

V roku 2016 spoločnosť DEKRA otvára v oblasti Lisabonu prvú stanicu technickej kontroly vozidiel v Portugalsku. O rok neskôr sa v Hsinchu (Taiwan) uvádza do prevádzky nové laboratórium na testovanie automobilových dielov a komponentov. V roku 2017 DEKRA podpisuje kúpnu zmluvu na okruh Lausitzring. Spolu s technologickým centrom DEKRA v Klettwitzi tam vzniká inovačné centrum na testovanie mobility budúcnosti.

2018-2019

V roku 2018 je založená spoločnosť DEKRA Digital GmbH s cieľom rozvíjať obchodné modely založené na údajoch, ktoré zvýšia bezpečnosť prostredníctvom využívania digitálnych technológií v každodennom živote. V Šanghaji DEKRA otvára laboratórium na monitorovanie rizík vyplývajúcich z chemických reakcií a skúšobné laboratórium DEKRA v Málage získava oprávnenie poskytovať certifikačné služby v oblasti inteligentnej domácnosti a automatizácie budov. Začiatkom roka 2019 odborná organizácia DEKRA reorganizuje svoju činnosť: Celosvetová ponuka služieb je zoskupená do ôsmich divízií služieb a ôsmich regiónov. V roku 2019 vstupuje DEKRA na trh kontroly vozidiel v Číne a Čile. V tom istom roku je spoločnosť DEKRA akreditovaná ako kalibračné laboratórium pre meracie zariadenia v automobilovom priemysle. Spoluprácou so spoločnosťou Argus Cyber Security DEKRA posilňuje svoju pozíciu v tomto pre bezpečnosť kritickom sektore. DEKRA zároveň posilňuje svoj záväzok zabezpečiť maximálnu bezpečnosť dvojkolesovej e-mobility otvorením nového skúšobného laboratória v hlavnom stuttgartskom závode na testovanie elektromagnetickej kompatibility (EMC). Jeho súčasťou je zariadenie na testovanie batérií pre e-bicykle.

2020 – 2021
Na začiatku pandémie koronavírusu v roku 2020 si spoločnosť DEKRA vytvorila vedúcu pozíciu pri v oblasti testovania a certifikácie osobných ochranných prostriedkov. Laboratórium spoločnosti DEKRA pre testovanie a certifikáciu v Essene testovalo respirátory na základe uznávaných rýchlotestov. V tom istom roku rozšírila spoločnosť DEKRA svoje portfólio kybernetickej bezpečnosti o testovacie zariadenia pre internet vecí (IoT – Internet of Things) podľa noriem ioXt Alliance. Doplnením svojich služieb v oblasti merania hluku sa spoločnosť DEKRA na konci roku 2020 stala notifikovanou osobou pre akustickú skúšku strojov a zariadení. V roku 2021 dohliadali odborníci na audit spoločnosti DEKRA na bezpečnosť, zdravie a spôsob práce testovacích staníc koronavírusu v Bádensko-Württtembersku. V auguste 2021 bola spoločnosť DEKRA uznaná ako technická služba pre kybernetickú bezpečnosť a softvérové aktualizácie v automobilovom sektore.

2022
V roku 2022 získala spoločnosť DEKRA po druhýkrát po sebe platinovú medailu EcoVadis, čo je najdôležitejšia medzinárodná norma udržateľnosti v globálnych reťazcoch tvorby pridanej hodnoty. Od apríla 2022 kontroluje spoločnosť DEKRA v rámci stráženia pomocou videokamier dodržiavanie právnych predpisov nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a spolkového zákona o ochrane osobných údajov. V júli 2022 otvorila spoločnosť DEKRA prvú kontrolnú stanicu vozidiel v Španielsku. Od konca septembra 2022 spravuje spoločnosť DEKRA celonárodný program kontroly vozidiel v Kostarike. Spoločne so spoločnosťou Microsoft podporuje DEKRA digitálnu bezpečnosť v premávke a pracovnom živote na základe cloudovej platformy Microsoft Azure. Na konci roka 2022 ponúkla spoločnosť DEKRA svojim firemným zákazníkom v celom Nemecku medzinárodne patentovaný postup kontroly stavu batérie elektrických úžitkových vozidiel.

Hlavná kancelária DEKRA 2020

Spoločnosť založená 30. júna 1925 v Berlíne ako "Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein" (Nemecký zväz pre kontrolu motorových vozidiel) sa v každodennom živote čoskoro začala označovať jednoducho ako "DEKRA" a rýchlo sa objavilo aj prvé logo s touto skratkou. Vizuál loga sa vyvíja od nápisu DEKRA v trojuholníku, cez cestu v zelenom štvorci až po dnešnú ochrannú známku s claimom. Aj keď sa tvar a farba na začiatku líšili, logo bolo dôležitým rozlišovacím znakom na ceste od poskytovateľa služieb kontroly automobilov k jednej z popredných svetových odborných organizácií. Vzhľadom na rastúcu internacionalizáciu sa na celom svete používa jednotná stratégia jednej značky; spolu s logom to prispieva k silnej značke.

Ešte počas pôsobenia východonemeckej vlády je DEKRA poverená vykonávaním služieb Kraftfahrzeugtechnische Amt - KTA (Úrad pre automobilovú dopravu). Zamestnancov KTA preberá DEKRA a každú z nových pobočiek podporuje západonemecká pobočka.

Po zjednotení sa musí do jedného roka zabezpečiť monitorovanie vozidiel na celoštátnej úrovni a do ďalšieho roka sa musia vymeniť východonemecké evidenčné čísla všetkých motorových vozidiel. DEKRA je schopná túto úlohu splniť okrem iného vďaka mobilným kontrolným pásom. Už v októbri 1991 vydáva DEKRA v Drážďanoch milióntu kontrolnú nálepku v nových spolkových krajinách.

V roku 2003 DEKRA otvára technologické centrum v Klettwitzi. Najmodernejšie meracie a testovacie laboratórium v kombinácii s okruhom Lausitzring, ktorý DEKRA zakúpila v roku 2017, vytvára inovačné centrum na testovanie mobility budúcnosti.

Od januára 2000 DEKRA Arbeit GmbH podporuje zamestnancov aj zamestnávateľov širokou škálou moderných riešení v oblasti práce a ľudských zdrojov. Pôvodná základná koncepcia DEKRA Arbeit vznikla na konci 20. storočia: Skupina DEKRA hľadala vhodný spôsob podpory zamestnancov, ktorí vstupujú alebo sa vracajú na trh práce. Zámerom bolo aj takýmto spôsobom ponúknuť účastníkom vzdelávacích aktivít a aktivít profesijného rozvoja, ktoré poskytuje dcérska spoločnosť koncernu DEKRA Akademie GmbH, účinný odrazový mostík v kariére.

V januári 2000 sa táto myšlienka začala realizovať na troch nedávno založených pracoviskách v Nemecku. Do roku 2004 nasledovalo založenie spoločnosti DEKRA Personaldienste GmbH, ktorá rozšírila portfólio o personálne poradenstvo, a po otvorení prvého medzinárodného pracoviska v Chorvátsku sa DEKRA Arbeit stala aj medzinárodnou skupinou. Spoločnosť DEKRA Event & Logistic Services GmbH od roku 2007 rozširuje svoje portfólio. V roku 2016 bolo portfólio služieb reorganizované do štyroch divízií Personal Management, Solution Management, Event & Logistic Management a HR Management, z ktorých každá má množstvo podriadených služieb.