Audity
Audity

Zaistenie bezpečnosti v modernom svete

Audity

Kto sme a čo robíme

DEKRA je vaším partnerom pre audity a certifikácie podľa uznávaných medzinárodných, národných a domácich noriem. Sme držiteľmi viac ako 200 akreditácií na certifikáciu systémov riadenia kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (BOZP) a systémov riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS). Naša ponuka zahŕňa nezávislé audity a posúdenia, ako aj certifikáciu zamestnancov pre rôzne odvetvia. Spoločnosť DEKRA Audit pôsobí s približne 560 internými odborníkmi a 1 200 externými audítormi a partnermi so skúsenosťami z odvetvia v 18 krajinách.