Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Ekologická plaketa pre Nemecko

Plaketa DE

Pred vašou cestou do Nemecka si môžte na každej našej STK zakúpiť ekologickú plaketu, ktorá vám umožní vjazd do ekologických mestských zón v Nemecku. Začiatok a koniec zóny je označený značkou UMWELTZONE.

Platnosť plakety nie je časovo obmedzená a platí na území celého Nemecka.

Cena za posúdenie vozidla, registráciu a vystavenie ekologickej známky je 15 EUR s DPH. Plaketu vám pošleme na požiadanie aj poštou.

Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety stačí predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. veľký technický preukaz) a my vám nálepku vystavíme na počkanie.

V prípade, že chcete známku zaslať poštou stačí, ak na mail zašlete:

  • záväznú objednávku s kontaktom a fakturačnými údajmi odberateľa
  • farebný obojstranný scan OEV - časť II (tzv. veľký technický preukaz) každého motorového vozidla, na ktoré žiadate vystaviť nízkoemisnú plaketu.

Telefonický kontakt: 02/64 28 85 12.

Ekologickú známku nalepte z vnútornej strany do pravého dolného rohu na čelné sklo vášho auta pri pohľade zvnútra.