Ekologická plaketa pre Nemecko

Pred vašou cestou do Nemecka si môžte na každej našej STK zakúpiť ekologickú plaketu, ktorá vám umožní vjazd do ekologických mestských zón v Nemecku. Začiatok a koniec zóny je označený značkou UMWELTZONE.
Platnosť plakety nie je časovo obmedzená a platí na území celého Nemecka.
Cena za posúdenie vozidla, registráciu a vystavenie ekologickej známky je 15 EUR s DPH. Plaketu vám pošleme na požiadanie aj poštou.
Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety stačí predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. veľký technický preukaz) a my vám nálepku vystavíme na počkanie.
V prípade, že chcete známku zaslať poštou stačí, ak na mail hrivnakova@​dekra​.com zašlete:
  • záväznú objednávku s kontaktom a fakturačnými údajmi odberateľa
  • farebný obojstranný scan OEV - časť II (tzv. veľký technický preukaz) každého motorového vozidla, na ktoré žiadate vystaviť nízkoemisnú plaketu.
Telefonický kontakt: 02/64 28 85 12 .
Ekologickú známku nalepte z vnútornej strany do pravého dolného rohu na čelné sklo vášho auta pri pohľade zvnútra.