Metrológia

Metrologické laboratórium ako akreditované kalibračné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 a autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii ponúka:
  • overovanie momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1 100 Nm
  • overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel v rozsahu 0 - 20 bar
  • kalibrácie všetkých typov momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1100 Nm
  • kalibrácie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  • vyzdvihnutie/doručenie meradla v Nitre a po dohode aj v Bratislave (0903 744 464)
  • pripomenutie blížiaceho sa termínu overenia (kalibrácie) meradla (e-mailom, telefonicky)
Metrologické laboratórium je držiteľom rozhodnutí o:
  • autorizácii ÚNMS SR č.: UNMS/00939/2020-900/004089/2020
  • akreditácii SNAS č.: 045/8189/2020/1
Kontakt a miesto pre odovzdanie meradiel:
Ing. Michal Marek
Metrologické laboratórium
Štúrova 149 ( mapa )
949 01 Nitra
Zberné miesto v Bratislave:
Panónska cesta 47 ( mapa )
851 04 Bratislava
mobil: 0903 744 464
Objednávka kalibrácie, overenia meradiel