Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Metrológia

Metrology

Metrologické laboratórium ako akreditované kalibračné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 a autorizované metrologické pracovisko podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii ponúka:

  • overovanie momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1 100 Nm
  • overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel v rozsahu 0 - 20 bar
  • kalibrácie všetkých typov momentových kľúčov v rozsahu 2 - 1100 Nm
  • kalibrácie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
  • vyzdvihnutie/doručenie meradla v Nitre a po dohode aj v Bratislave (0903 744 464)
  • pripomenutie blížiaceho sa termínu overenia (kalibrácie) meradla (e-mailom, telefonicky)

Metrologické laboratórium je držiteľom rozhodnutí o:

  • autorizácii ÚNMS SR č.: UNMS/00939/2020-900/004089/2020
  • akreditácii SNAS č.: 045/8189/2020/1

Ing. Michal Marek
Metrologické laboratórium
Štúrova 149 (mapa)
949 01 Nitra

tel.: 037/652 35 05
mobil: 0911 155 122
e-mail:

Zberné miesto v Bratislave:

Panónska cesta 47 (mapa)
851 04 Bratislava
mobil: 0903 744 464

Názov položkyMJCena bez DPH (EUR)
Overenie momentového kľúča do 210 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 210 Nm - oba smery
ks

ks
55,00

75,00
Overenie momentového kľúča do 550 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 550 Nm - oba smery
ks

ks
60,00

85,00
Overenie momentového kľúča do 1100 Nm - jeden smer

Overenie momentového kľúča do 1100 Nm - oba smery
ks

ks
65,00

95,00
Kalibrácia momentového kľúča do 210 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 210 Nm - oba smery
ks

ks
30,00

50,00
Kalibrácia momentového kľúča do 550 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 550 Nm - oba smery
ks

ks
35,00

60,00
Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm - jeden smer

Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm - oba smery
ks

ks
40,00

70,00
Overenie “pneumerača” v laboratóriu*

Overenie "pneumerača" u zákazníka*
ks

ks
22,00

25,00 + dopravné**
Kalibrácia “pneumerača” v laboratóriu*

Kalibrácia "pneumerača" u zákazníka*
ks

ks
22,00

25,00 + dopravné**
Poštový doručovateľ***-od 3,70
Kuriérska služba***-od 3,70
Zamietací listks22,00
Vystavenie kópie certifikátuks10,00
Čistenie meradlah30,00
Konzultácie, poradenstvoh30,00
* Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.
** Dopravné v rámci mesta NITRA: 5 €, alebo dopravné mimo NITRY: 0,45 €/km (vozidlom metrologického laboratória).
*** Ceny doručenia meradiel (z/na adresu zákazníka) sa účtujú podľa aktuálnych cenníkov doručovateľských služieb.

Ceny sú bez DPH.
Ceny kalibrácie a overenia, alebo dopravné náklady je možné dohodnúť individuálne podľa objemu zákazky.
Cena overenia zahŕňa overovaciu značku a vydanie certifikátu s výsledkom overenia.
Cena kalibrácie zahŕňa označenie meradla nálepkou DEKRA kalibrované a vydanie certifikátu s výsledkom kalibrácie.

Objednávka kalibrácie, overenia meradiel