Ohodnotenie a ocenenie vozového parku

Presné a spoľahlivé hodnotenie a oceňovanie ojazdených vozidiel pre manažérov vozového parku

Výsledky predaja ojazdených vozidiel výrazne ovplyvňujú ziskovosť vozového parku.

Preto sa manažéri vozových parkov spoliehajú na skúsenosti spoločnosti DEKRA a našich odborníkov v oblasti remarketingu ojazdených vozidiel a následne na ich schopnosť pomáhať svojim klientom pri definovaní najefektívnejších cenových stratégií.

O hodnotení a oceňovaní vozového parku

Služby spoločnosti DEKRA v oblasti hodnotenia a oceňovania vozidiel pre správcov vozových parkov umožňujú presne a spoľahlivo získať presné, štandardizované a jednotné ocenenie poškodenia na potvrdenie stavu vozidla. Naši skúsení špecialisti na hodnotenie a oceňovanie vozidiel pomáhajú zákazníkom optimalizovať zostatkovú hodnotu a zabezpečiť najlepšiu úroveň atraktívnosti všetkých vozidiel vozového parku.
Sortiment služieb spoločnosti DEKRA v oblasti oceňovania a tvorby cien vozidiel zahŕňa:
  • Integráciu katalógov náhradných dielov, prevádzkových časov opráv a lakovania do nášho systému
  • Viacnásobné nastavenie všetkých pravidiel pre oceňovanie škôd
  • Automatické oceňovanie a kontrola nákladov na škody
  • V prípade potreby overovanie v back office a manažovanie oceňovania na základe výnimiek
  • Zverejňovanie správ online
  • Online validácia nákladov zákazníkov alebo klientov
Naši skúsení špecialisti na oceňovanie vozidiel a tvorbu cien ponúkajú správcom vozových parkov množstvo výhod, medzi ktoré patrí:
  • Služba prispôsobiteľná zákazníckym zmluvám a štandardom
  • Presné ocenenie minimalizujúce riziko nárokov zo strany zákazníkov klienta
  • Automatické oceňovanie, ktoré urýchľuje čas realizácie procesu remarketingu
  • Zverejnenie správy o stave online