Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Ohodnotenie a ocenenie vozového parku

Presné a spoľahlivé hodnotenie a oceňovanie ojazdených vozidiel pre manažérov vozového parku

Výsledky predaja ojazdených vozidiel výrazne ovplyvňujú ziskovosť vozového parku.

Preto sa manažéri vozových parkov spoliehajú na skúsenosti spoločnosti DEKRA a našich odborníkov v oblasti remarketingu ojazdených vozidiel a následne na ich schopnosť pomáhať svojim klientom pri definovaní najefektívnejších cenových stratégií.

Výhody služieb hodnotenia a oceňovania vozového parku

 • Presné, rýchle a spoľahlivé hodnotenie a oceňovanie ojazdených vozidiel.

 • Služba je plne prispôsobiteľná vašim zmluvám a štandardom.

 • Štandardizované a jednotné oceňovanie škôd.

 • Úplná integrácia katalógov náhradných dielov, prevádzkové opravy a časy lakovania.

 • Uverejnenie podrobnej online správy.

 • Automatické oceňovanie urýchľuje čas realizácie procesu remarketingu.

Ohodnotenie a ocenenie vozového parku

O hodnotení a oceňovaní vozového parku

Služby spoločnosti DEKRA v oblasti hodnotenia a oceňovania vozidiel pre správcov vozových parkov umožňujú presne a spoľahlivo získať presné, štandardizované a jednotné ocenenie poškodenia na potvrdenie stavu vozidla. Naši skúsení špecialisti na hodnotenie a oceňovanie vozidiel pomáhajú zákazníkom optimalizovať zostatkovú hodnotu a zabezpečiť najlepšiu úroveň atraktívnosti všetkých vozidiel vozového parku.

Sortiment služieb spoločnosti DEKRA v oblasti oceňovania a tvorby cien vozidiel zahŕňa:

 • Integráciu katalógov náhradných dielov, prevádzkových časov opráv a lakovania do nášho systému
 • Viacnásobné nastavenie všetkých pravidiel pre oceňovanie škôd
 • Automatické oceňovanie a kontrola nákladov na škody
 • V prípade potreby overovanie v back office a manažovanie oceňovania na základe výnimiek
 • Zverejňovanie správ online
 • Online validácia nákladov zákazníkov alebo klientov

Naši skúsení špecialisti na oceňovanie vozidiel a tvorbu cien ponúkajú správcom vozových parkov množstvo výhod, medzi ktoré patrí:

 • Služba prispôsobiteľná zákazníckym zmluvám a štandardom
 • Presné ocenenie minimalizujúce riziko nárokov zo strany zákazníkov klienta
 • Automatické oceňovanie, ktoré urýchľuje čas realizácie procesu remarketingu
 • Zverejnenie správy o stave online