Technické a emisné kontroly

DEKRA Slovensko sa od svojho založenia v roku 1995 angažuje v bezpečnosti vozidiel a cestnej premávky. Pravidelné technické a emisné kontroly vozidiel tvoria základ našej činnosti.
V oblasti technických a emisných kontrol poskytujeme vysokoprofesionálne a nezávislé služby, ktoré sú realizované na našich deviatich STK. Prevádzkujeme najväčšiu sieť STK na Slovensku a pôsobíme vo všetkých regiónoch.