Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Opakovaná technická kontrola

Opakovaná technická kontrola pohodlne a profesionálne

Opakovaná technická kontrola umožňuje kontrolnému technikovi uistiť sa, že všetky požadované nápravné opatrenia boli vykonané v súlade s platnými normami. Vozidlo tak môže naďalej jazdiť v bezpečnom stave pre vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky a v čistejšom stave pre životné prostredie.

Výhody povinného opakovaného testovania

  • Zaisťujeme, aby vaše vozidlo bolo bezpečné, spoľahlivé a spĺňalo všetky príslušné normy.

  • Opakované technické kontroly v DEKRA sú jednoduché a pohodlné.

  • Sme neutrálny partner a poskytujeme nezávislé poradenstvo.

  • Používame najmodernejšie vybavenie a procesy najvyššej kvality.

Opakovaná technická kontrola

O opakovanej technickej kontrole

Ak vozidlo zákazníka neprešlo pravidelnou technickou kontrolou z dôvodu jednej alebo viacerých važných porúch (chyby skupiny B) zaznamenaných počas technickej kontroly, naši skúsení odborníci na technické kontroly vozidiel pomáhajú zákazníkom s opakovanými kontrolami. Tú možno vykonať pre všetky typy vozidiel vrátane automobilov, motocyklov, karavanov, obytných automobilov, mopedov, klasických automobilov a motorových trojkoliek v závislosti od miestnych právnych predpisov.

Majiteľ každého vozidla, ktoré musí absolvovať opakovanú technickú kontrolu, má na opravu svojho vozidla lehotu v závislosti od miestnych predpisov. Na Slovensku je to 60 dní.

V DEKRA zaisťujeme, aby bolo vozidlo každého zákazníka bezpečné, spoľahlivé a spĺňalo všetky požadované normy stanovené vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi.