Registračný formulár ŠKODA

Test kvality servisných partnerov ŠKODA

Ponúkame vám výhodnú účasť pri testovaní kvality práce značkových servisov Škoda v spolupráci s importérom ŠKODA AUTO Slovensko a možnosť prispieť tak k zlepšeniu servisných služieb.
Pri výkone testu sa presvedčíte, či na vašom vozidle boli vykonané úkony predpísané v rámci servisnej prehliadky. Benefitom za vašu účasť je finančná odmena vo výške 100 EUR.
Účasť na realizácií testu je podmienená splnením nasledovných požiadaviek:
 • blíži sa termín vašej pravidelnej servisnej prehliadky (nielen výmena oleja)
 • vyplnená servisná knižka (predchádzajúce servisné prehliadky)
 • vek vozidla neprevyšuje 6 rokov
 • vozidlo zodpovedá sériovému prevedeniu
Vaša spolupráca spočíva vo vyplnení dotazníka, ktorého obsah mapuje priebeh servisnej prehliadky vrátane hodnotenia prístupu zástupcu servisu. Dotazník bude vypĺňaný formou jednoduchých odpovedí typu “áno/nie". Pred testom pracovník spoločnosti DEKRA skontroluje vozidlo a pripraví ho na test podľa stanovených podmienok z rozsahu servisnej prehliadky. Po ukončení servisnej prehliadky v servisnom stredisku preverí, či bol dodržaný predpísaný rozsah servisnej prehliadky.
Zdôrazňujeme, že po celú dobu našej vzájomnej spolupráce je vozidlo pod vašou kontrolou. Vzhľadom na dôveryhodnosť výsledkov upozorňujeme, že test je až do vyhodnotenia technickej časti vykonávaný bez vedomia kontrolovaného autorizovaného servisu Škoda. V prípade jeho prezradenia stráca zákazník nárok na vyplatenie finančnej odmeny.
Ak sa rozhodnete využiť našu ponuku, kontaktujte nás, prosím ešte pred objednaním sa na servisnú prehliadku.
V prípade podrobnejších informácií nás neváhajte kontaktovať:

Organizačný postup pri teste kvality servisných partnerov ŠKODA:

 • vyplňte registračný formulár alebo nás kontaktujte
 • neobjednávajte sa na servisnú prehliadku, v úvodnej komunikacií vám objasníme presný postup
 • objednáte si termín servisnej prehliadky v autorizovanom servise ŠKODA
 • pred dohodnutým termínom pristavíte vozidlo na miesto, ktoré si dohodnete s našim pracovníkom.
 • skontrolujeme vozidlo a pripravíme ho na test podľa stanovených podmienok v rozsahu servisnej prehliadky.
 • absolvujete servisnú prehliadku
 • po jej skončení v autorizovanom servise náš pracovník preverí, či bol dodržaný predpísaný rozsah servisnej prehliadky
 • po servisnej prehliadke a vyplnení dotazníka zameraného na komunikáciu so zákazníkom dostanete za spoluprácu dohodnutú finančnú odmenu 100 EUR
 • zdržíme Vás maximálne hodinu pred servisnou prehliadkou a cca 30 minút po nej
Informácie o teste kvality sú zverejnené aj na webovej stránke importéra vozidiel ŠKODA.
Súhlasím so spracovaním, správou a uchovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov spoločnosťou DEKRA Slovensko s.r.o., za účelom evidovania záujemcov o spoluprácu pri overovaní kvality poskytovaných služieb. Osobné údaje budú evidované po dobu 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne vypovedať, zaslaním požiadavky na vymazanie osobných údajov na osobneudaje@​dekra​.com . DEKRA Slovensko s.r.o., sa zaväzuje o vymazanie údajov do 30 kalendárnych dní od doručenia výpovede.
Registračný formulár ŠKODA